Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 21 lipca 2023
4:30 minut

17 lipca br. w ramach długoletniej współpracy  Okręgowego  Inspektoratu Pracy w Krakowie i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zorganizowano wydarzenie "Razem dla bezpieczeństwa". Spotkanie było okazją do sprawdzenia praktycznych umiejętności pracowników budowy drogi ekspresowej S52 Północnej Obwodnicy Krakowa oraz uczestniczących w akcji służb ratowniczych, a w drugiej części do dyskusji specjalistów na temat stanu bezpieczeństwa w polskim budownictwie.

Rozpoczęcie spotkania

Bezpieczeństwo na budowach  to połączenie trzech kluczowych elementów: odpowiedniego wyposażenia, bezpiecznej organizacji pracy  oraz świadomości i umiejętności wykonawców i pracowników. W ostatnich latach wprawdzie  infrastruktura związana z bezpieczeństwem na budowach w Małopolsce wyraźnie się poprawiła, jednak branża budowlana nadal zostaje w grupie najwyżej zagrożonych wypadkami przy pracy. Dlatego chcąc zapobiegać kolejnym wypadkom przy pracy i działać na rzecz podnoszenia standardów bezpieczeństwa w budownictwie Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie intensywnie włączył się w realizacje ogólnopolskiej kampanii  PIP "Budowa – stop wypadkom". Jej realizacja to przede wszystkim nadzór i kontrola nad prowadzonymi inwestycjami oraz  szkolenie  pracowników branży budowlanej.  

W ramach takich działań prewencyjnych 17 lipca razem z krakowskim Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  i firmą Gülermak zorganizowano wydarzenie "Razem dla bezpieczeństwa", podczas którego pracownicy budowy drogi ekspresowej S52 Północnej Obwodnicy Krakowa wspólnie z jednostką specjalną Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarny w Krakowie rozwijali umiejętność minimalizowania skutków potencjalnych zdarzeń wypadkowych.

Spotkanie

W wydarzeniu, które było również okazją do wymiany doświadczeń związanych z bezpieczeństwem pracy w budownictwie wzięli udział Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury, Jarosław Leśniewski  - Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Józef Bajdel  - Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie wraz ze swoim Zastępcą ds. Nadzoru Mariuszem Pyrczem, Tomasz Pałasiński - Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie i zaproszeni goście. Ćwiczenia terenowe odbyły się na placu budowy drogi ekspresowej S52 Północnej Obwodnicy Krakowa. Jednostki specjalne Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wraz z pracownikami budowy przeprowadziły następujące ćwiczenia:

  • poszukiwania i udzielania pierwszej pomocy pracownikowi, który zasłabł w niszy tunelu prawdopodobnie z powodu wysokiej temperatury,
  • zabezpieczanie wycieku substancji chemicznej z maszyny budowlanej – z udziałem pracowników, pod nadzorem PSP,
  • gaszenia zainicjowanego na budowie pożaru  -  ćwiczenie prowadzone  z udziałem pracowników i dostępnego na miejscu sprzętu przeciwpożarowego
  • akcja ratunkowa pracownika, który uległ wypadkowi znajdując się w  skrzyni konstrukcyjnej obiektu mostowego. Ćwiczenie polegało na wydostaniu poszkodowanego na górę, na poziom płyty, udzielenie pierwszej pomocy i spuszczenie na poziom terenu w celu przekazania służbom medycznym.

Pokaz ratowniczy

Po zakończeniu ćwiczeń w siedzibie krakowskiego oddziału GDDKiA odbył się briefing prasowy dla mediów. Spotkanie rozpoczął Zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski, który  odczytał list Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, a następnie wraz z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem oraz Dyrektorem Krakowskiego Oddziału GDDKiA Tomaszem Pałasińskim odpowiadali na pytania dziennikarzy.

Zastępca Głównego Inspektora Pracy zaznaczył, że w obszarze wypadków przy pracy z roku na rok sytuacja się poprawia, ale nadal głównymi sektorami gospodarki w których dochodzi do wypadków jest działalność przemysłowa i właśnie budownictwo. W tym ostatnim do wypadków dochodzi najczęściej przy inwestycjach prowadzonych przez mikroprzedsiębiorców. Zastępca Głównego Inspektora podkreślił także, że w województwie małopolskim –  na terenie budów dróg i mostów statystki są naprawdę dobre, bo od 13 lat nie doszło tu do żadnych śmiertelnych wypadków.

Wywiad

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że każda budowa to również pracownicy, którzy codziennie wykonują prace w trudnych warunkach - pracują na wysokościach lub w wykopach, często wykorzystując ciężki sprzęt, dlatego  bezpieczeństwo na budowach ma priorytetowe znaczenie.

Nagrodzeni

Podczas spotkania podziękowania za wkład w bezpieczeństwo pracy na budowie drogi ekspresowej S7 Odcinek Naprawa-Skomielna Biała wraz z budową tunelu i przyczynienie się do bezwypadkowej inwestycji dyplomy otrzymali Maurizio Roganti – dyrektor kontraktu, kierownicy budowy:  Jarosław Kornaś  i Mateusz Gronicz,  specjaliści służby BHP:  Dawid Matuła i Jakub Filar.

Wydarzenie zakończył panel dyskusyjny poświęcony działaniom na rzecz poprawy bezpieczeństwa w budownictwie,  w  którym wzięli udział: Małgorzata Wiktor – Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Budowlanego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,  Mariusz Pyrcz  – Zastępca  Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie, Rafał  Łuczak – Dyrektor Działu BHP, Środowiska i Jakości Mota Engil z ramienia - Porozumienie dla Bezpieczeństwa  i  Adam Miziewicz – Kierownik Projektu Północnej Obwodnicy Krakowa.

Przemowa

Podjęta dyskusja koncentrowała się na propozycjach działań, które mogłyby wpłynąć na podniesienie bezpieczeństwa pracy na budowach. Poruszono również przyczyny występujących problemów, w tym związanych z obowiązującymi przepisami unijnymi i przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  Uczestnicy dyskusji byli zgodni, że bezpośrednia współpraca inwestora i organów nadzoru pozwala na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na budowach, czego dowodem może być trwająca od 2010 r. ścisła współpraca GDDKiA i OIP  w Krakowie.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu