Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Kontakt

Sprawdź odpowiedzi na najpopularniejsze pytania

Jak zgłosić wypadek?

Zgłoszenia wypadków przy pracy z terenu województwa małopolskiego przyjmowane są w godzinach 07:00-15:00 pod nu ...

Dowiedz się więcej

Jak złożyć skargę?

Twój pracodawca naruszył przepisy prawa pracy? Jako pracownik masz prawo do dochodzenia swoich praw przed sądem pracy ...

Dowiedz się więcej

Chcesz się z nami skontaktować?

Porady prawne telefoniczne:

Bezpłatne porady prawne z zakresu prawa pracy udzielane są telefonicznie pod numerami telefonów:

 • dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych - 801-002-417
 • dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych - 459-595-417

w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09.00 do 15.00

Porady prawne osobiste:

Bezpłatne porady prawne osobiste udzielane są pracownikom i pracodawcom:

 • w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie
  • w poniedziałek w godzinach 12:00 - 18:00
  • we wtorek w godzinach 08:30 - 14:30
  • w środę w godzinach 08:30 - 14:30
  • w czwartek w godzinach 08:30 - 14:30
  • w piątek w godzinach 08:30 - 14:30

    adres: 31-011 Kraków, Plac Szczepański 5

 • w siedzibie Oddziału w Nowym Sączu w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 08:30 - 14:30

    adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Pijarska 14

 • w siedzibie Oddziału w Tarnowie w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 08:30 - 14:30

    adres: 33-100 Tarnów, ul. Mostowa 7

Porady prawne elektroniczne:

 • z wykorzystaniem poczty elektronicznej:

   adres e-mail: kancelaria@krakow.pip.gov.pl *

 • przy pomocy Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP):

   adres: /gsiodlarzepuap/SkrytkaESP

* Pouczenie: Zgodnie z art. 63 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej do Państwowej Inspekcji Pracy korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
1) osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),
2) adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,
3) przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Brak powyższych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
Pisma anonimowe nie będą rozpatrywane.

Główny Inspektorat Pracy

Bezpłatne porady prawne udzielane są również przez Główny Inspektorat Pracy od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 pod numerami telefonów:

(Koszt połączenia zależny jest od stawek operatora telekomunikacyjnego. Koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj. również za czas oczekiwania).

Porady techniczne:

Porady dotyczące technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym z zakresu bezpiecznego wykonywania prac budowanych udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 - 15.00:

w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie

 • dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych - 801-002-417
 • dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych - 459-595-417

w Oddziale w Nowym Sączu - tel. 18 448-25-22

w Oddziale w Tarnowie - tel. 14 620-28-50

Szukaj

Logo PIP

Menu