Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 30 października 2023
6:38 minut
konferencja

Podczas Gali Konkursów Państwowej Inspekcji Pracy, która odbyła się 26 października br. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie Okręgowy Inspektor Pracy Józef Bajdel wraz Zastępcą Głównego Inspektora Pracy Dariuszem Mińkowskim oraz Zastępcą Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie Mariuszem Pyrczem wręczyli nagrody zwycięzcom XXX edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz laureatom konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”.  


 

W uroczystej Gali, której gospodarzem był Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie Józef Bajdel wraz ze swoim Zastępcą Mariuszem Pyrczem wzięli udział zaproszeni goście: Dariusz Mińkowski Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Marta Nowak Dyrektor Urzędu Miasta Krakowa, Jarosław Foremny Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Władysław Świątek Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie, Waldemar Jakubas Zastępca Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ppłk SG Joanna Dominik Naczelnik Wydziału do spraw Cudzoziemców Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz por. SG Mariola Zgorzało, Michał Mrówka Zastępca dyrektora OR KRUS, Małgorzata Boryczko Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie, Andrzej Rozlach Dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie, Dorota Sikorska Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, Janusz Kowalski Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Mirosław Boryczko Przewodniczący Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Piotr Hrabia Prezydent Galicyjskiej Izby Budownictwa, Tomasz Zaborowski przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, Zbigniew Karczewski Wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Małopolskiego, Paweł Kucharczyk Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Paweł Kania Prezes krakowskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Kazimierz Kural Starszy Cechu Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Brzesku, Barbara Blacha Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Tarnowie,  Aleksandra Zapolska - członek zarządu Fundacji Zustricz  oraz  inni przedstawiciele urzędów, służb, organizacji pracodawców związków zawodowych.

Witając przybyłych Okręgowy Inspektor Pracy Józef Bajdel podkreślił, że to wyjątkowe spotkanie z racji XXX edycji konkursu „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej”: Każdy jubileusz to okazja do podsumowań i powrotu do historii. Na przestrzeni ostatnich 30 lat Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie nagrodził blisko 300 małopolskich przedsiębiorców, z których wielu zwyciężyło na etapie centralnym konkursu. Obserwujemy widoczny wzrost liczby firm biorących udział w konkursie i reprezentujących różnorodne niemal wszystkie sektory gospodarki: od przemysłu i produkcji, przez  usługi, działalność kulturalną i turystyczną, reklamę i marketing, aż po opiekę społeczną i służbę zdrowia.  Wszystkie firmy łączyło zawsze  dążenie do podnoszenia standardów bezpieczeństwa i  dbałość o komfort oferowanej pracy. Inspiracją dla realizowanych działań pracodawców był i jest człowiek – najcenniejszy kapitał firm.

Do uczestników Gali list skierowała Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, który odczytał jej Zastępca Dariusz Mińkowski. Główny Inspektor Pracy złożyła gratulacje pracodawcom nagrodzonym konkursie „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej” oraz „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. W skierowanym liście podkreśliła, że podejmowanie działań zwiększających bezpieczeństwo pracy oraz wdrażanie ponadstandardowych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia i życia osób pracujących jest dużym wyzwaniem dla pracodawców, ale przynosi wspaniałe efekty. Dlatego wielkim sukcesem są działania małopolskich pracodawców, stawiające na spójne zarządzanie razem z dbałością  o bezpieczeństwo pracy. Główny Inspektor Pracy nawiązała również do tematu debaty, która towarzyszyła tegorocznej Gali „Pokolenie Z-miany a współczesny rynek pracy”, podkreślając, że na współczesnym rynku pracy mamy do czynienie z ciekawym zjawiskiem wielopokoleniowości, które inspiruje pracodawców do szukania wspólnych rozwiązań dla  budowania właściwych relacji w środowisku pracy.

W XXX edycji konkursu w Małopolsce nagrody otrzymało dziewięciu pracodawców, w trzech kategoriach:

 • kategoria I – zakłady pracy do 49 zatrudnionych
 1. ArchSystem sp.j., Chrzanów – I miejsce  
 2. Nadleśnictwo Niepołomice - II miejsce
 • kategoria II - zakłady pracy od 50 zatrudnionych do 249 zatrudnionych
 1. Infrastruktura Niepołomice Sp. z o.o., Niepołomice - I m.
 2. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie - II m.
 3. Castorama Polska Sp. z o.o. Castorama Kraków Zakopianka - III m.
 4. Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o. – wyróżnienie
 5. Sema-Print Sp. z o.o., Kraków - wyróżnienie
 • kategoria III – zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych
 1. Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. I m.
 2. „U Jędrusia”, Morawica  - II m.

Nagrody i dyplomy laureatom jubileuszowej edycji konkursu wręczyli Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski wraz z Okręgowym Inspektorem Pracy Józefem Bajdlem.

Podczas gali nagrodzono również działalność społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach powierzonych im zadań, skutecznie wpływali na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy i ochronę uprawnień pracowniczych. W tej edycji konkursu nagrodzeni zostali następujący społeczni inspektorzy pracy:

 • Rafał Bacik – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Synthos S.A. w Oświęcimiu - I miejsce
 • Elżbieta Piwosz - Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Arcelormittal Tubular Sp. z o.o. w Krakowie – II miejsce
 • John Jagoda – Zakładowy Społeczny Inspektora Pracy Zakład Górniczy „Janina” w Libiążu – III miejsce

Z okazji jubileuszu XXX edycji konkursu Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej towarzyszyła premiera filmu „Człowiek - najcenniejszy kapitał”, przygotowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie wspólnie z partnerami społecznymi i laureatami poprzednich edycji konkursu. Okręgowy Inspektor Pracy podziękował wszystkim zaangażowanym w powstanie tego materiału. W nagraniu wzięli udział:

 • Katarzyna Łażewska-Hrycko – Główna Inspektor Pracy
 • Rafał Kulczycki – Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
 • Lucyna Jędrzejczyk – Prezes Zarządu Polskich Zakładów Zbożowe Sp. z o.o.
 • Mariusz Jurek - Prezes Zarządu Koral Trade Sp. z o.o.
 • Henryk Łabędź - Prezes Zarządu Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A.
 • Paweł Nowak – Prezes Kopalnia Soli „Wieliczka”
 • Artur Wilk – Prezesa Zarządu Arcom Sp. z o.o.
 • Jerzy Woźniakiewicz – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
 • Paweł Hanula – Dyrektora Marketingu Zakładów Mięsnych „Szubryt”

Rozdaniu nagród towarzyszyła debata „Pokolenie Z-miany a współczesny rynek pracy”  której uczestnicy rozmawiali na temat zalet i trudności związanych z organizacją pracy obecnych na rynku czterech pokoleń pracowników.  W rozmowie wzięli udział:

 • Dariusz Mińkowski - Zastępca Głównego Inspektora Pracy
 • Lucyna Jędrzejczyk – Prezes Zarządu Polskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o.
 • Waldemar Jakubas – Wicedyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
 • Henryk Łabędź - Prezesa Zarządu Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A.
 • Artur Wilk – Prezes Zarządu Arcom Sp. z o.o.
 • Jerzy Woźniakiewicz – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

Podczas debaty analizie została poddana współpraca  czterech pokoleń pracowników oraz ich podejście do pracy. W różnych perspektywach - Państwowej Inspekcji Pracy, Grodzkiego Urzędu Pracy i małopolskich pracodawców – omówiono budowanie relacji wchodzącego dopiero na rynek pracy Pokolenia Z oraz wcześniejszych „silversów”. Podczas rozmowy zasygnalizowano przede wszystkim problemy ze skuteczną komunikacją podczas organizacji pracy, które nie są związany jedynie z różnicą pokoleniową między pracownikami. Wskazano narzędzia do budowania zgranych zespołów i sprawnej organizacji pracy, nad którymi na leży nieustannie pracować/ Wspólnie podkreślono, że podstawą dla budowania właściwych relacji w zespole jest obustronna świadomość, że „człowiek to najcenniejszy kapitał”.  

Uroczystość zakończył występ kwartetu smyczkowego „Dobry ton”, który zapewnił oprawę muzyczną całej Gali.

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Człowiek – najcenniejszy kapitał”.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu