• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

25.05.2021

Zgłoś wypadek przy pracy

Kraków:

poniedziałek - piątek w godzinach 7:00 - 15:00

 • sekretariat: 12 422-90-82 (po godz. 15:00 automatyczna sekretarka)
 • fax: 12 421-50-11
 • całodobowo: 604-597-785 (wyłącznie do zgłoszeń wypadków)

Nowy Sącz:

poniedziałek - piątek w godzinach 7:00 - 15:00

 • centrala: 18 448-25-11 (po godz. 15:00 automatyczna sekretarka)
 • fax: 18 448-25-25
 • całodobowo: 602-289-179 (wyłącznie do zgłoszeń wypadków)

Tarnów:

poniedziałek-piątek w godzinach 7:00 - 15:00

 • centrala: 14 620-28-50
 • fax: 14 620-28-55
 • całodobowo: 606-222-567 (wyłącznie do zgłoszeń wypadków)

 

Przy zgłoszeniu wskazane jest podanie następujących informacji:

   - nazwa i adres pracodawcy,
 
   - gdzie i kiedy wydarzył się wypadek,

   - skutki wypadku (rodzaj odniesionych obrażeń),

   - status poszkodowanego

     (pracownik, zleceniobiorca, pracownik agencji pracy tymczasowej itp.),

   - imię i nazwisko poszkodowanego, wiek, wykonywany zawód,

   - krótka informacja o okolicznościach zdarzenia,

   - dane do kontaktu z osobami mogącymi udzielić dalszych informacji

     (pracodawca, pracownik służby bhp itp.),

   - zgłaszający (imię i nazwisko, zajmowane stanowisko).
 

Obowiązki pracodawcy w razie zaistnienia wypadku przy pracy:

Obowiązki powyższe regulowane są poprzez art. 234 § 1, 2, 3 i 4 kodeksu pracy. Pracodawca, w razie zaistnienia wypadku przy pracy jest obowiązany do:

 1. podjęcia niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie

 2. zapewnienia udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

 3. ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku

 4. zastosowania odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom.

Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy powinno przebiegać zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 01.07.2009 r. w sprawie z ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. nr 105, poz. 870).

 

Obowiązki pracodawcy w zakresie zgłaszania i rejestrowania wypadków przy pracy:

Przepisy, wzory dokumentów, postępowanie - [link - strona GIP]


GIP Przejdź do GIP Porady prawne