• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

08.05.2023

Telefoniczny majowy dyżur poradnictwa specjalistycznego - „Świadomy pracownik, kompetentny pracodawca”

Porady OIP ZUS maj 2023
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie wraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie zaprasza do skorzystania z możliwości uzyskania informacji podczas specjalistycznego dyżuru poradnictwa telefonicznego

10 maja 2023 r. w godzinach od 10.00 do 12.00

Podczas dyżuru telefonicznego

Specjalista Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie pod nr telefonicznym 796 377 749

udzielać będzie odpowiedzi na pytania dotyczące zmian prawa pracy tj. regulacji dotyczących kontroli trzeźwości pracowników i na obecność w ich organizmie środków działających podobnie do alkoholu oraz obowiązujących przepisów w zakresie pracy zdalnej.

Specjalista Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie pod nr telefonicznym 12 42 46 269

udzielać będzie odpowiedzi na pytania dotyczące zasad kierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS.

Ponadto informujemy, że kolejny ekspercki dyżur telefoniczny z cyklu "Świadomy pracownik, kompetentny pracodawca" odbędzie się w kolejną drugą środę miesiąca tj. 14 czerwca 2023 r., a tematem udzielanych porad będzie: „Zatrudnianie dzieci i młodocianych”.GIP Przejdź do GIP Porady prawne