• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

27.04.2023

Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych


Plakat promujacy Swiatowy Dzien Pamieci Ofiar Wypadkow Przy Pracy
 


W ramach obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy obchodzonego 28 kwietnia pod hasłem: „Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika” oraz obchodzonym Międzynarodowym Dniu Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie zaprasza do skorzystania z prowadzonych w tym dniu działań skierowanych do osób zainteresowanych.

Stoisko z publikacjami Państwowej Inspekcji pracy:

w godzinach od 10.00 do 14.00 w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie (III piętro) dostępne będzie stoisko z bezpłatnymi  publikacjami o tematyce prawa pracy, bhp i legalności zatrudnienia;

Poradnictwo online:

- w godzinach 10.00-13.00 prowadzony będzie dyżur poradnictwa online w tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy za pośrednictwem platformy MS Teams, zainteresowani mogą połączyć się w inspektorem pracy poprzez link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTRlOGUwM2EtMGNkOC00YzVlLWE3MjQtZTVhNjIzNmI4ZWZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8b302b0-9b16-4c8b-817e-9fb24f45441d%22%2c%22Oid%22%3a%22d9c989f6-b4bf-4e76-b59d-af0451d88786%22%7d

Infolinia „wypadkowa”:

- w godzinach 13.00-15.00 we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP Oddział w Krakowie prowadzony będzie dyżur poradnictwa o tematyce dotyczącej wypadków przy pracy:

- pod nr tel.: 796 377 749 dyżurował będzie inspektor OIP w Krakowie,

- pod nr tel.: 12 444 62 46 dyżurował będzie ekspert z krakowskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

Zapraszamy serdecznie.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne