• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

16.03.2023

Szkolenie dla pracodawców w Izbie Rzemieślniczej w Tarnowie

Na zaproszenie Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie 15 marca br. odbyło się spotkanie inspektorów pracy z pracodawcami kształcącymi pracowników młodocianych pobierających naukę w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia w Tarnowie.

Nadinspektor pracy kierownik Oddziału w Tarnowie Benedykt Zygadło przedstawił ofertę działań prewencyjnych adresowanych do pracodawców w 2023 r. Podczas prezentacji szczególną uwagą zwrócono na dwa programy: „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym” oraz "Zdobądź dyplom PIP".

szkolenie Izba Rzemiosła 15.03
 

Zapraszając uczestników spotkania do wzięcia w nich udziału kierownik Oddziału zwrócił uwagę na korzyści płynące dla pracodawców w związku z przystąpieniem do tych programów, do których należą: trwała poprawa bezpieczeństwa pracy oraz promowanie dobrych praktyk wśród pracowników młodocianych. 
Starszy inspektor pracy - główny specjalista Janusz Babiec omówił kwestie dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych: badań lekarskich profilaktycznych oraz szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierania umów o pracę, czasu pracy, w tym wymaganych odpoczynków dobowych i tygodniowych, udzielania urlopów wypoczynkowych, a także wypłaty wynagrodzeń za pracę.

szkolenie Izba Rzemiosła Tarnów
 

Poruszone zostały również kwestie wynikające z reformy szkolnictwa w związku z likwidacją gimnazjów i wprowadzenia 8-letniej szkoły podstawowej, co powoduje, że część młodocianych kończy naukę w szkole zawodowej i zdaje egzamin zawodowy nie mając ukończonych 18 lat, a mają konstytucyjny obowiązek uczyć się do 18-tego roku życia oraz ich zatrudniania jako pracowników dorosłych pomimo nie ukończenia 18 roku życia.

Spotkanie, w którym wzięło udział 26 pracodawców, zakończyło udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowych i wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne