• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

09.03.2023

Zapraszamy do jubileuszowej edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

Już po raz trzydziesty Państwowa Inspekcja Pracy w konkursie "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" nagradza i promuje pracodawców organizujących pracę zgodnie z przepisami prawa pracy, dbających o poprawę warunków miejsc pracy i ochronę zdrowia pracowników oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie organizacji i zarządzania. Konkurs to możliwość prezentacji dokonań w tym zakresie szerokiemu gronu odbiorców, motywacja dla dalszego rozwoju każdej firmy oraz świetna promocja zakładu.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, dla których  pracownik stanowi największy kapitał firmy, przestrzegających przepisów prawa pracy  oraz  organizujących pracę w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W całej Polsce wydarzenie cieszy się dużą renomą wśród pracodawców różnych branż. W Małopolsce  w poprzednich edycjach konkursu startowały zarówno zakłady produkcyjne, usługowe, firmy IT jak i  urzędy czy instytucje kultury.

Małopolska może poszczycić się wieloma laureatami na etapie centralnym konkursu. Na Złotej Liście Pracodawców znaleźli się między innymi MAN Trucks Sp. z o.o., Polskie Zakłady Zbożowe "PZZ" w Krakowie,  Wodociągi Chrzanowskie, Arcom Sp. z o.o. Rzezawa, Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Jaroszowiec i inni.

W tym roku zapraszamy Państwa już do XXX edycji konkursu.  Konkurs organizowany  jest zawsze na dwóch etapach: regionalnym i ogólnopolskim.

Mogą wziąć w nim udział firmy, które w okresie trzech ostatnich lat nie odnotowały śmiertelnych, ciężkich lub zbiorowych wypadków przy pracy (z wyłączeniem nagłych przypadków medycznych i wypadków komunikacyjnych poza zakładem pracy) i przestrzegają obowiązujących przepisów prawa pracy.

Zgłoszenia uczestników  oceniane są  w 3 kategoriach:

I kategoria - zakłady pracy do 49 zatrudnionych,

II kategoria - zakłady pracy od 50 do 249 zatrudnionych,

III kategoria - zakłady pracy powyżej 249 zatrudnionych.

Podczas oceny uczestników konkursu oceniane i punktowane jest przestrzeganie przez pracodawcę przepisów prawa pracy i bhp, ciekawe inicjatywy i rozwiązania realizowane przez pracodawców w zakresie organizacji pracy, nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne na terenie firmy, strategia zarządzania i działania z obszaru społecznej organizacji biznesu.

statuetki
 

Okręgowa komisja konkursowa, powołana przez Okręgowego Inspektora Pracy, weryfikuje dokumentacje zgłoszonych do konkursu pracodawców (ankieta, prezentacja opisowa i dokumentacja fotograficzna) i dokonuje oceny kandydatów.  

Wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy http://bitly.pl/WqgQr prosimy przesłać do 15 czerwca 2023 r. mailem: kancelaria@krakow.pip.gov.pl lub pocztą na adres: Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków.               

Zdobywcy pierwszych miejsc będą reprezentować Małopolskę na etapie centralnym konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie statuetek podczas uroczystej gali w październiku

Zapraszamy do udziału w Konkursie i czekamy na Państwa zgłoszenia !

Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu:

Anna Majerek

Główny Specjalista

tel. 012 424 01 67

 

 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne