• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

06.03.2023

O bezpieczeństwie na wsi podczas szkoleń dla uczniów szkół podstawowych z obszarów wiejskich.

W ramach kampanii informacyjnej dotyczącej konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” przedstawiciele KRUS i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie odwiedzają szkoły podstawowe z terenów wiejskich województwa małopolskiego. Podczas tych spotkań zachęcają wszystkich do udziału w konkursie plastycznym oraz zapoznają uczniów z zasadami bezpiecznego zachowania się w gospodarstwie rolnym, szczególnie ze sposobami obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi, jakie mogą się tam znajdować.

Wykład dla dzieci na saliJPG

Wszyscy uczestnicy otrzymują również materiały prewencyjne wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i KRUS opisujące przykłady niebezpiecznego zachowania podczas pracy w rolnictwie, dedykowane dzieciom i młodzieży.

Dzieci na sali z wydawnictwamiJPGGIP Przejdź do GIP Porady prawne