• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

24.02.2023

Szkolenie w MPK w ramach Akademii SIP

22 lutego br. na zaproszenie Organizacji Związkowej działającej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie nadinspektor pracy Piotr Motłoch przeprowadził szkolenie nowo wybranych społecznych inspektorów pracy. Podczas szkolenia przedstawiono informacje niezbędne do właściwego, zgodnego z przepisami wypełniania funkcji i zadań wynikających z ustawy o społecznej inspekcji pracy.

Szkolenie - widok sali i prowadzącego
 

Zakres tematyczny szkolenia obejmował zagadnienia dotyczące zadań i uprawnień społecznego inspektora pracy, metodyki kontroli zagadnień ochrony pracy, udziału w postępowaniu ustalającym okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy oraz ochrony prawnej społecznego inspektora pracy.

Obecni na szkoleniu SIP, przedstawiciele związku zawodowego oraz służby bhp zadawali inspektorowi pytania dotyczące aktualnie obowiązujących przepisów prawa pracy oraz otrzymali poradniki dla Społecznego Inspektora Pracy.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne