• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

08.02.2023

Budowa. STOP wypadkom !

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie zorganizował na wniosek Związku Zawodowego „Solidarność” bezpłatne szkolenie pod hasłem "Budowa. STOP wypadkom!". Szkolenie adresowane było do pracodawców, przedsiębiorców, kierowników budowy, osób kierujących pracownikami, koordynatorów ds. BHP działających w ramach inwestycji realizowanej przy przebudowie walcowni COGNOR FERROSTAL Łabędy w Krakowie.

Wykład inspektora pracy

Podczas szkolenia Starszy Inspektor Pracy Główny Specjalista Paweł Wieczorek przedstawił tematykę technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzeniu prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem wypadków przy pracy oraz odpowiedzialności prawnej w przypadku wystąpienia tego typu zdarzeń. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymali wydawnictwa Głównego Inspektoratu Pracy dotyczące tematyki szkolenia.

Uczestnicy szkolenia       Buduj bezpiecznie
 
Szkolenie zostało przeprowadzone w dniu 3 lutego 2023 r. w Krakowie w siedzibie inwestora. W szkoleniu wzięło udział 28 osób - reprezentujących 6 pracodawców oraz przedstawiciele inwestora.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne