• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

09.02.2023

Porady prawne w Galerii Kazimierz w Krakowie. Юридичні консультації Galeria Kazimierz у Кракові.

2023-02-09154836

Informujemy, że specjaliści z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie także w bieżącym roku udzielają porad w zakresie prawa pracy i legalności zatrudnienia w Punkcie Informacyjnym dla Obcokrajowców mieszczącym się w budynku Galerii Kazimierz w Krakowie. Kontynuując rozpoczętą w maju 2022 r. współpracę z Fundacją Internationaler Bund Polska, która w ramach Centrum Wielokulturowego wraz z partnerami prowadzi Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców, Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie podjął decyzję o kontynuowaniu porad przez pracowników OIP także w 2023 r. Dotychczasowe zainteresowanie poradami dla osób przybyłych spoza granic RP, głównie obywateli Ukrainy wskazuje, iż poza świadczonymi bezpłatnymi poradami osobistymi, jak i telefonicznymi udzielanymi od poniedziałku do piątku przez pracowników OIP w siedzibie urzędu pod adresem Plac Szczepański 5 w Krakowie, potrzebna jest kontynuacja porad poza urzędem.

Zapraszamy osoby mające potrzebę uzyskania porad w zakresie naszej kompetencji także do Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców w Galerii Kazimierz w Krakowie wejście od ulicy Rzeźniczej. Dyżury poradnicze Państwowej Inspekcji Pracy świadczone są w każdy piątek w godzinach od 11:30 do 14:30. Informujemy ponadto, iż w punkcie informacyjnym porad udzielają przedstawiciele innych organizacji pozarządowych m.in. z Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Fundacji Zustricz, a także urzędów, takich jak: Urząd Miasta Krakowa, Krakowskie Centrum Świadczeń, Wojewódzki Urząd Pracy, Narodowy Fundusz Zdrowia. Organizowane są także porady psychologiczne.

Plakat porady

Інформуємо, що протягом 2023 року спеціалісти Окружного Інспекторату Праці в Кракові надалі  надаватимуть консультації з питань трудового законодавства та легальності працевлаштування в Інформаційному пункті для іноземців, який розташований в будівлі Galeria Kazimierz у Кракові. Продовжуючи співпрацю, розпочату в травні 2022 року з Міжнародним фондом Польщі, у рамках Мультикультурного центру, який разом зі своїми партнерами здійснює керівництво Інформаційним пунктом для іноземців, Окружним Інспекторатoм Праці в Кракові прийнято рішення продовжити надання консультацій працівниками OIП також і в 2023 році. Підвищений інтерес до порад для людей, які приїхали з-за кордону Республіки Польща, переважно громадян України, вказує на те, що крім безкоштовних особистих консультацій і консультацій телефонoм, які надають з понеділка по п’ятницю працівники OIП в головному офісі на Щепанській площі, 5 у Кракові, є необхідність надання консультацій поза  установою.

Запрошуємо людей, які потребують консультацій в сфері  нашої компетенції, до Інформаційного пункту для іноземців у Galeria Kazimierz у Кракові, вхід з вулиці Rzeźnicza. Консультаційні послуги Державної Інспекції Праці  надаються щоп’ятниці з 11:30 до 14:30.  Також повідомляємо, що в Інформаційному Пункті можна отримати консультації представників інших неурядових організацій : Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Fundacji Zustricz, а також державних установ ; Urząd Miasta Krakowa, Krakowskie Centrum Świadczeń, Wojewódzki Urząd Pracy, Narodowy Fundusz Zdrowia. Організовано також надання психологічних порад.

ulotka front

Untitled Project4

Wydawnictwa porady
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne