• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

26.01.2023

Konkurs "Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy"

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”.

Zachęcamy organizacje związkowe do aktywnego włączenia się w realizacje założeń konkursu i zgłaszanie rekomendacji kandydatur społecznych inspektorów pracy, którzy czuwają nad zapewnieniem wymaganych warunków pracy oraz przyczyniają się do przestrzegania uprawnień pracowniczych. Społeczni inspektorzy pracy wykonujący z zaangażowaniem swoje ustawowe obowiązki podnoszą poziom kultury bezpieczeństwa, niejednokrotnie wpływają na zmniejszenie poziomu wypadkowości i często są pomocą dla pracowników. Jeżeli w Państwa firmie są tacy SIP, to należy ich za to docenić.

Dobrą okazją jest Konkurs Państwowej Inspekcję Pracy: „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” tym bardziej, iż w bieżącym 2023 rok Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy obchodzić będzie 40. rocznicę uchwalenia.

Zgłoszenia należy kierować do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie na adres plac Szczepański 5, 31-011 Kraków. Przesłanie karty zgłoszeniowej wraz załącznikami wymaganymi zgodnie z regulaminem konkursu należy dokonać do 15 maja 2023 r.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć w regulaminie zamieszczonym poniżej. Informacji udziela także koordynator konkursu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie – Piotr Motłoch (tel. 12 424 04 86).

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszenia.pdf


GIP Przejdź do GIP Porady prawne