Targi Edukacji i Pracy w WSZiB w Krakowie

W dniu 17.11.2022 w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie odbyły się Targi Edukacji i Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie zorganizował stoisko wystawiennicze, którego przewodnim motywem był program prewencyjny "Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym". Udział w targach miał na celu  popularyzacje wśród pracodawców prawidłowej oceny ryzyka zawodowego, jako kluczowego elementu zarządzania bezpieczeństwem w pracy i prewencji wypadkowej. Ponadto celem prezentacji było przedstawienie studentom i absolwentom WSZiB procedury oceny ryzyka zawodowego jako narzędzia do oceny procesu pracy, pozwalające w profesjonalny sposób wykrywać zagrożenia dla zdrowia w środowisku pracy oraz podejmować odpowiednie działania korygujące i zapobiegawcze.

Inspektor Pracy na stoisku z wydawnictwami
 

Starszy inspektor pracy - główny specjalista Paweł Wieczorek z Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie udzielał porad z zakresu, legalności zatrudnienia, prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań prawnych dotyczących oceny ryzyka zawodowego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wydawnictwa Głównego Inspektoratu Pracy dostępne na stoisku, w tym publikacje w języku angielskim i ukraińskim.