• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

23.11.2022

Główny Inspektor Pracy na Kongresie Open Eyes Economy w Krakowie

W dniach  22- 23 listopada w Krakowie odbył się VII Międzynarodowy Kongres Open Eyes Economy Summit 2022 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Tegoroczna edycja zgromadziła rekordową liczbę prelegentów z całego świata. O prawach człowieka w biznesie i poszanowaniu praw pracowniczych mówiła podczas pierwszego dnia kongresu Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska - Hrycko.

GIP na kongresie
 

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji międzynarodowego kongresu Open Eyes Economy Summit 2022 była wiarygodność oraz jej odzwierciedlenia w życiu społeczno-gospodarczym i politycznym. W tegorocznej edycji wzięła udział rekordowa liczba 260 mówców z Polski i zagranicy oraz  ponad 5000 uczestników.

W blokach programowych FIRMA-IDEA, MIASTO-IDEA i MARKA-KULTURA zorganizowano 7 ścieżek tematycznych, takich jak: Wiarygodność ekonomiczna; Prawa człowieka w biznesie; Klimatyczna regeneracja miast; Młodzi w mieście; Green Deal - energia, żywność, zdrowie; Design thinking w transformacji ku nieznanemu; Open Eyes to Ukraine. Program wypełniło ponad 80 paneli i dyskusji programowych. Spotkania odbywały się z udziałem przedstawicieli i ekspertów ze świata nauki, administracji rządowej i samorządowej, sztuki i mediów.  

W bloku "Firma-Idea: Prawa człowieka w biznesie" do wystąpienia w roli eksperta zaproszona została Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko. Szefowa Państwowej Inspekcji Pracy w swojej prezentacji skupiła się na poszanowaniu praw pracowniczych w ramach działalności biznesowej oraz przeanalizowała zmieniające się potrzeby pracownika w kontekście obserwowanych  zmian na globalnym rynku pracy.

 - Stworzenie optymalnych warunków pracy i płacy, dobrej atmosfery w pracy, zadbanie o prawa pracownicze, prawidłowe wykorzystanie potencjału intelektualnego, zwłaszcza wysokiej klasy specjalistów – to nie lada wyzwanie. To także konieczność, jeśli chce się związać z firmą  ludzi i dać im perspektywę dalszej nauki i rozwoju zawodowego, co przekłada się również na zyski dla firmy – podkreśliła Główny Inspektor Pracy.

główna inspektor pracy podczas kongresu open eyes

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska - Hrycko wymieniła również czynniki i zjawiska mające wpływ na kształtowanie obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej i rynku pracy, które budzą często niepokój pracowników. Zaliczyła do nich między innymi: robotyzację, globalizację, pracę zdalną podczas pandemii; tak zwaną gospodarkę platform oraz zjawisko mobilności pracowników.

 - Dyskutując na temat praw pracowniczych w kontekście praw biznesu, musimy pamiętać o dynamicznym postępie technologicznym i związanej z nim cyfryzacji. Konsekwencją postępu technologicznego jest stosowanie nowych form i narzędzi pracy, w tym opartych na nowoczesnych technologiach i usługach elektronicznych. Pokazała to pandemia COVID - 19  i rozwój zjawiska pracy zdalnej - zaznaczyła Główny Inspektor Pracy.

Wskazując na globalne zmiany na rynku pracy Szefowa Państwowej Inspekcji Pracy podkreśliła, że poszanowanie praw pracowniczych w biznesie stanowi obopólną korzyść zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Podstawę rozwoju biznesu stanowi człowiek, a co za tym idzie inwestowanie w kształcenie pracowników i bezpieczeństwo pracy, to zawsze inwestycja w rozwój firm.

GIP i OIP na ściance Kongresu

Uczestnikiem 7. edycji kongresu był również Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie Józef Bajdel. Kongres stanowił doskonałą okazję do wielu ciekawych spotkań i  wzajemnej wymiany doświadczeń.

Po zakończonym panelu Katarzyna Łażewska-Hrycko Główny Inspektor Pracy rozmawiała na temat praw człowieka w biznesie oraz o działaniach PIP na rzecz legalności zatrudnienia cudzoziemców z dziennikarzami Radia Kraków, Radia ZET i Magazynu "Forbes".

wywiad dla Fobes

rozmowa z dziennikarzem Radia ZET

Kluczowym elementem 7. edycji kongresu była prezentacja finalnych wniosków z pełnego raportu "Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski", przygotowanego w grupie ekonomistów pod przewodnictwem prof. dr. hab. Jerzego Hausnera. Wśród tematów poruszanych w "Indeksie" znalazł się szeroki dział poświęcony ochronie i bezpieczeństwu pracy.   


GIP Przejdź do GIP Porady prawne