• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

17.11.2022

Cykl szkoleń szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy w ramach programu Akademia SIP

Wychodząc naprzeciw prośbie organizacji związkowych, działających w ramach grupy Tauron Wydobycie S.A., przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie Inspektor Pracy - Główny Specjalista Paweł Wieczorek, w dniach 8,14 i 16 listopada 2022 r., przeprowadził szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy w ramach programu Akademia SIP. 

Prowadzący szkoelnie wskazuje informacje na multimedialnej tablicy

Program spotkań obejmował swoją tematyką zakres uprawnień i obowiązków społecznego inspektora pracy w świetle ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy, formy organizacji SIP w ramach ustawy o związkach zawodowych oraz zakresu współpracy SIP z organami Państwowej Inspekcji Pracy. Dodatkowo poruszono wybrane zagadnienia z Kodeksu Pracy istotne w działalności poszczególnych inspektorów. W szkoleniu wzięło udział 63 Społecznych Inspektorów Pracy. 

Szkolenie - siedzący słuchacze i stojący prowadzący wykład wyświetlający informacje na ekranie

Ponadto podczas szkoleń uczestnicy mieli możliwość zweryfikowania posiadanej wiedzy z praktyką codziennej pracy w trakcie konsultacji z Inspektorem Pracy. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali pomoc dydaktyczną w postaci publikacji tematycznych wydanych przez Główny Inspektorat Pracy.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne