• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

20.12.2021 Artykuł archiwalny

Szkolenie dla pracowników oświaty

W dniu 9 grudnia 2021 r. na wniosek Haliny Musiał Przewodniczącej NSZZ Solidarność Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty w Tarnowie, Lidia Rzeszutko nadinspektor pracy w tarnowskim oddziale  OIP w Krakowie przeprowadziła szkolenie zdalne dla przewodniczących szkolnych kół NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty z Tarnowa.

Szkolenie online
 

Nadinspektor omówiła podczas szkolenia problematykę dotyczącą zatrudnienia, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli oraz zagadnienia w zakresie znajomości przepisów BHP i profilaktycznej ochrony zdrowia.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem z uwagi na zakres poruszanych spraw oraz wskazywane rozwiązania problemów poruszanych przez słuchaczy - uczestników szkolenia.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne