XV Święto Federacji Związku Zawodowego Kolejarzy

W ośrodku wypoczynkowym "Kolejarz" w Muszynie Złockiem 11 września br. odbyło się  XV Święto Federacji Związku Zawodowego Kolejarzy. Na zaproszenie Federacji  w oficjalnych uroczystościach wzięła udział Anna Szczapa, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie, reprezentująca Głównego Inspektora Pracy Katarzynę Łażewską-Hrycko.

Zastępca OIP podczas święta federacji Związków Zawodowych Kolejarzy


W spotkaniu uczestniczyło ponad 300 członków organizacji związkowych z całego kraju. Podczas uroczystości zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie Anna Szczapa odczytała list okolicznościowy Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko skierowany do kolejarzy, w którym podkreślona została rola długoletniej współpracy Federacji i Państwowej Inspekcji Pracy.


Święto federacji ZZK w Muszynie


Spotkanie było również okazją do rozmów na temat przyszłości polskiej kolei i usprawnienia organizacji pracy kolejarzy oraz wręczenia pucharów przewodniczącego Federacji ZZK drużynom z całej Polski, które rywalizowały w zawodach sportowych.