• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

25.06.2021 Artykuł archiwalny

"Praca od kulis" - rozpoczęta kampania dla teatrów i szkół artystycznych

18 czerwca br. Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie zainaugurował realizację kampanii "Praca od kulis - przeciw mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu w polskim teatrze i na uczelniach artystycznych". Program - obejmujący cykl szkoleń - adresowany jest do zespołów zarządzających teatrami i wyższymi uczelniami artystycznymi, zespołów aktorskich, kadry dydaktycznej uczelni oraz pozostałych pracowników  placówek.

Kampania realizowana będzie w formie prowadzonych przez przedstawicieli Inspekcji Pracy specjalistycznych szkoleń realizowanych w uzgodnieniu z dyrekcjami teatrów i władzami uczelni.  Do udziału w I etapie projektu zaproszono uczelnie artystyczne i teatry z całej Małopolski. Do chwili obecnej większość już potwierdziła swój udział w akcji wyznaczając wstępne terminy szkoleń.

Kampanie zainaugurowały spotkania 18 czerwca br. w Teatrze "Bagatela" i Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Głównym motywem szkolenia w Teatrze Bagatela były zasady skutecznej działalności komisji antymobbingowej w  teatrze oraz metodyka rozwiązywania konfliktów w pracy. Szkolenie prowadził współpracujący z Okręgiem w ramach kampanii dr Mateusz Warchał, specjalista psychologii pracy i mąż zaufania w wielu instytucjach kultury.
 

teatr bagatela2
 

Z kolei w Teatrze im. Juliusza Słowackiego  szkolenie składało się z dwóch części - prawnej i prawno-psychologicznej. Uczestnikom spotkania - dyrekcji Teatru i kierownikom poszczególnych działów - prowadzący szkolenie - inspektor pracy Zbigniew Zych i dr Mateusz Warchał przedstawili  prawa i obowiązki w zakresie zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, a następnie na konkretnych przykładach pokazali praktyczne zastosowanie obowiązujących przepisów i pokazali metody  rozwiązywania konfliktów pracowniczych. 
 

slowacki4
 

Inspiracją do powstania kampanii był obserowowany wzrost zachowań noszących znamiona mobbingu i dyskryminacji  w instytucjach kultury, o których świadczyły medialne doniesienia i towarzysząca zjawisku dyskusja w środowisku, a także zawiadomienia, jakie wpływały do Państwowej Inspekcji Pracy. Przygotowując kampanię przeanalizowaliśmy również opublikowany w listopadzie 2020 r. raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka "Być albo nie być" - pracowniczki i pracownicy polskich instytucji artystycznych wobec zagrożenia mobbingiem, molestowaniem i molestowaniem seksualnym". 

slowacki7
 

Głównym celem organizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie kampanii jest podniesienie świadomości prawnej pracodawców i pracowników środowisk artystycznych w obszarze mobbingu, dyskryminacji i molestowania. Środowisko twórców powinno mieć świadomość, że pracodawca ma obowiązek zagwarantować wszystkim pracownikom bezpieczne warunki w miejscu pracy. Ten obowiązek zaś nie ogranicza się tylko do ochrony przed zagrożeniami fizycznymi, lecz również przed potencjalnymi negatywnymi zjawiskami psychospołecznymi, dyskryminacją, mobbingiem czy molestowaniem. Prowadzona kampania ma również  uświadomić ludziom teatru, że mają prawo do sprzeciwu wobec nieodpowiednich zachowań w pracy i komunikowania go przełożonym, a pracodawca powinien tym zjawiskom przeciwdziałać. Prowadzone szkolenia pokazują również, jak  robić to skutecznie w praktyce.

    Jeszcze w czerwcu w ramach kampanii odbędą się szkolenia dla kierowników katedr Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki oraz kadry zarządzającej "Opery Krakowskiej" w Krakowie. Pozostałe spotkania organizowane będą w sierpniu, wrześniu i październiku. Kampania zaplanowana została do końca bieżącego roku. Na zakończenie pierwszego etapu kampanii organizatorzy planują zorganizować panel dyskusyjny na temat zasad organizacji pracy twórczej z udziałem przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy i środowisk  artystycznych.GIP Przejdź do GIP Porady prawne