„Buduj bezpiecznie” - konkurs Państwowej Inspekcji Pracy dla firm budowlanych.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie zaprasza pracodawców firm budowlanych i inwestorów realizujących prace na terenie województwa małopolskiego, do udziału w konkursie PIP "Buduj bezpiecznie". Termin składania zgłoszeń do OIP w Krakowie upływa z dniem 31 marca 2021 r.

Celem konkursu jest promowanie i wyróżnienie wykonawców robót budowlanych, którzy realizując tego rodzaju prace organizują je w sposób zapewniający bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Regulamin konkursu i wzór wniosku, który należy złożyć, aby zgłosić udział jest dostępny na stronie internetowej PIP pod adresem www.pip.gov.pl  w katalogu "konkursy" - pakiet wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania zgłoszenia można również pobrać korzystając z linku: Regulamin + wniosek 

Wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć do OIP w Krakowie w dowolnej formie: możliwe jest złożenie go osobiście w siedzibie Urzędu na dziennik podawczy w pok. nr 306, przesłanie pocztą na adres Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie 31-011 Kraków Pl. Szczepański 5, lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@krakow.pip.gov.pl