28.10.2019 Artykuł archiwalny

Gala rozstrzygnięcia konkursów Państwowej Inspekcji Pracy

24 października br. w Dworku Białoprądnickim w Krakowie odbyła się gala wręczenia nagród laureatom konkursów PIP "Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej", "Buduj bezpiecznie" i "Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy". Nagrody wręczyli Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie Józef Bajdel i jego zastępcy Anna Szczapa i  Mariusz Pyrcz.
Na zaproszenie Okręgowego Inspektora Pracy w uroczystej gali wzięli udział przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy reprezentowani przez Wiesława Łyszczka głównego inspektora pracy oraz Iwonę Hadacz Wicedyrektor  Departamentu Kadr i Szkoleń w GIP.

IMG8261

Obecni byli także Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, Dyrektor Delegatury NIK w Krakowie Jolanta Stawska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie Małgorzata Boryczko, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Barbara Żuk, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Jarosław Foremny, Dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie Andrzej Rozlach, Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie st. bryg. Paweł Knapik, Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców MUW Lucyna Gajda, Zastępca Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu płk. SG Renata Obrzut, Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność" Wojciech Grzeszek, Kanclerz Honorowy Małopolskiej Loży BCC Marek Piwowarczyk, Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej Rafał Kulczycki, Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie Mirosław Boryczko, Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Wiesław Jopek, Prezes Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Jan First. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli innych lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych, organizacji pracodawców oraz instytucji, które na co dzień współpracują z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie, a także głównych bohaterów spotkania – małopolskich pracodawców.

Spotkanie rozpoczął Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie Józef Bajdel. Witając gości zaznaczył, że rosnąca  liczba uczestników konkursów Inspekcji Pracy w regionie oraz duże zainteresowanie przebiegiem konkursu to przykład udanego współdziałania Inspektoratu i pracodawców. Zaznaczył, że laureaci tegorocznych konkursów to nie tylko mistrzowie bezpieczeństwa pracy, ale także tworzenia nowoczesnych rozwiązań w tym obszarze.

Dla wszystkich nagrodzonych firm i ludzi – reprezentujących tak różne branże – cechą wspólną jest kreatywne podejście do tematu bezpieczeństwa, które stanowi istotny element organizacji pracy i jednocześnie stałą inspiracje do szukania nowych rozwiązań w zespołach.

IMG8311
Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie podkreślił, że organizując coroczną  galę rozstrzygnięcia konkursów OIP przyświeca nam idea, żeby uroczystość ta miała charakter spotkania biznesowego, podczas którego pracodawcy, przedstawiciele władz i organizacji mogą wymienić się swoimi doświadczeniami z zakresu organizacji bezpiecznej pracy.

 

IMG8263

Tegorocznym zwycięzcom pogratulował również Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek. Gratulując zwycięzcom, podkreślił znaczenie realizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy działań prewencyjnych i kampanii, które przyczyniają się do tworzenia kultury bezpieczeństwa na polskim rynku pracy.  

IMG8301

Przed uhonorowaniem zwycięzców Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Jarosław Foremny w związku z obchodami 100-lecia służb sanitarnych w Polsce, podziękował przedstawicielom Państwowej Inspekcji Pracy za  udaną współpracę z PSSE w Krakowie i wręczył medale okolicznościowe Głównemu Inspektorowi Pracy Wiesławowi Łyszczkowi, Okręgowemu Inspektorowi Pracy Józefowi Bajdlowi i jego Zastępcom Annie Szczapie i Mariuszowi Pyrczowi.

IMG8295

Rozstrzygnięcie konkursów rozpoczęto od wręczenie nagród "Najaktywniejszym Społecznym Inspektorom Pracy". W tegorocznej edycji konkursu przyznano dwa wyróżnienia i dwie nagrody. Statuetki społeczni inspektorzy pracy odebrali z rąk Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie Józefa Bajdla i jego Zastępczyni ds. Prawno-Organizacyjnych Anny Szczapy.
Wyróżnienia za swoje działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa otrzymali:

IMG8319
Józef Knapik – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Philip Morris Polska S.A.,

 • Józef Knapik – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Philip Morris Polska S.A.,
 • Mieczysław Gaj – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Małopolski w Krakowie​

Główne nagrody w konkursie zdobyli:

 • Wiesław Chechelski - II miejsce - Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w   Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Krakowie,
 • Ryszard Śladowski - I miejsce - Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w ArcelorMittal Oddział w Krakowie.

IMG8362
Ryszard Śladowski - Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w ArcelorMittal Oddział w Krakowie

Odbierając statuetki i dyplomy społeczni inspektorzy pracy opowiadali o realizowanych działaniach na rzecz podnoszenia standardów bezpieczeństwa w swoich zakładach.
Uczestników konkursu "Buduj bezpiecznie" przedstawił jego koordynator inspektor Bogdan Solawa, prezentując obecnym nagrodzone budowy i podejmowane przez inwestorów realizacje na rzecz zapewnienia bezpiecznej pracy i stosowanych w tym zakresie rozwiązań.
Zwycięzców konkursu "Buduj bezpiecznie" uhonorowali Okręgowy Inspektor Pracy Józef Bajdel  wraz ze swoim Zastępcą ds. Nadzoru Mariuszem Pyrczem.  W 2019 r. laureatami "Buduj bezpiecznie" zostali:

 • Technobud Nowy Sącz Sp. z o.o. – wyróżnienie - za budowę budynku w kompleksie biurowym „Zabłocie Business Park”,
 • Buma Contractor 1 Sp. z o.o.  – jako prężnie działająca firma na rynku małopolskim rynku budowlanym zdobyła aż 3 nagrody:

IMG8387
Buma Contractor 1 Sp. z o.o

 • wyróżnienie - za budowę budynku mieszkalnego A2 Osiedle Filmowe 29.Aleja w Krakowie,
 • III miejsce - za budowę kompleksu biurowego Wadowicka 3 w Krakowie,
 • II miejsce - za budowę budynków biurowo-usługowych  "Tertium Buisness Park" w Krakowie.

IMG8436
Strabag Sp. z o.o. 

 • Strabag Sp. z o.o. - I miejsce - za budowę kompleksu handlowo-usługowego "Unity Center Park" w Krakowie.

Laureaci dziękując podkreślali, że ich sukces i prowadzone inwestycje to efekt udanej współpracy całych zespołów pracowników, sprawnego planowania, organizacji i zarządzania, a także współpracy z Inspekcją Pracy. Przedstawiciele firm budowlanych zaznaczali, że realizacja współczesnych inwestycji bez wypadków przy pracy, to prawdziwe wyzwanie, ale możliwe do wykonania dzięki współczesnemu podejściu do kwestii bezpieczeństwa. Obecnie bezpieczna organizacja pracy stanowi obowiązkowy element pracy na budowie i to już na etapie projektowania inwestycji.  Na etapie realizacji zaś nadzór i kontrola nad przestrzeganiem zasad bhp realizowana jest wielopoziomowo od kontroli wejść i wyjść na budowę, kontroli trzeźwości pracowników, przez specjalistyczne szkolenia dla załogi, aż po zapewnienie nowoczesnego sprzętu i rozwiązań w zakresie ochrony indywidualnej i zbiorowej. Podkreślono również, że duże koszty przeznaczane na poprawę warunków pracy  i jej bezpieczeństwo, to inwestycja, która procentuje, bo brak wypadków oraz zdrowy, wypoczęty pracownik to podstawa realizacji inwestycji i rozwoju firmy.  To również istotny element kształtujący jej wizerunek na rynku pracy.

W XXVI edycji konkursu "Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej" ze zgłoszonych firm wybrano 10 laureatów. Uczestników tegorocznej edycji konkursu przedstawiła jego koordynator Anna Majerek. Z rąk Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka oraz Okręgowego Inspektora Pracy Józefa Bajdla ich przedstawiciele odebrali statuetki, dyplomy i nagrody. W  2019 w Małopolsce zwyciężyli:  

w kategorii zakładów pracy zatrudniających do 50 pracowników

IMG8472
Adamex Sp. z o.o. Sp. k.

 • Adamex Sp. z o.o. Sp. k., Zator, Podolsze –   I miejsce
 • P.H.U. Wertykal S.C. Jan Lipiarski, Krystian Lipiarski - II miejsce
 • Armatura S.C.  Komperda , Jordanów - III miejsce.

w kategorii zakładów pracy zatrudniających od 51 do 250 pracowników
IMG8504
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie  -  II miejsce
 •  Urząd Miasta i Gminy w Skale  - III miejsce.

w kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników
IMG8659
Bahlsen Polska Sp. z o.o. sp. k.

 • Bahlsen Polska Sp. z o.o. sp. k., Skawina -  I miejsce
 • Shell Sp. z o.o.  Oddział Kraków -  II miejsce ex aequo
 • ArcelorMittal Distribution Solutions Poland  - II miejsce
 • Coca-Cola HBC Polska, Filia Krakowska -  III miejsce
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Chrzanów - wyróżnienie.

Dziękując za przyznane nagrody, pracodawcy dzielili się z gośćmi swoimi doświadczeniami i receptą na sukces. Tegoroczni zwycięzcy, to przedstawiciele różnych branż, ale łączy ich jedno – podejście do pracownika, który postrzegany jest w każdej z tych firm, jako najważniejszych kapitał. Dlatego bezpieczeństwo i poprawa warunków pracy, ergonomia pracy, walka ze stresem, umiejętność pracy w zespole i rozwiązywania konfliktów to zagadnienia, które stanowią podstawę budowania pracy tych zespołów, prowadzonych dyskusji i szukania nowych rozwiązań. Pracodawcy, którzy zajęli pierwsze miejsca w każdej z kategorii będą  reprezentować Małopolskę na etapie centralnym konkursu.

Drugą część spotkania wypełnił panel dyskusyjny "PPK czyli praktycznie o planach kapitałowych", którego moderatorem był Tomasz Krygier, przedstawiciel Polskiego Funduszu Rozwoju.


IMG8766
PPK czyli praktycznie o planach kapitałowych

Po krótkim wprowadzeniu odbyła się dyskusja o wdrażaniu PPK z udziałem zaproszonych gości: Dyrektor Personalnej Bahlsen Sp. z o.o. Marty Oracz; przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Grupy Azoty Tadeusza Szumlańskiego, Głównego Specjalisty ds. Relacji Inwestorskich i Analiz ZUE S.A. Pawła Zielińskiego; kierownik Oddziału w Tarnowie Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" Romualda  Jewuła. Panel był okazją do wymiany doświadczeń z wdrażania PPK i podania ciekawych przykładów z przebiegu tego procesu w poszczególnych firmach. 
Kolejna edycja konkursów już za rok, wszystkim laureatom gratulujemy, a reprezentantom Małopolski na etapie centralnym życzymy powodzenia!   GIP Przejdź do GIP
Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Zgłoś wypadki


 • banner172133
 • banner179877
 • banner223461
 • banner49845
 • banner154051
 • banner222490
 • banner219658
 • banner201676
 • banner177925
 • banner205693
 • banner205694
 • banner222491
 • banner190818
 • banner187435
 • banner123387
 • banner199909