• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

21.06.2021 Artykuł archiwalny

Upały – zadbajmy o zdrowie naszych pracowników !

Ze względu utrzymującą się wysokie temperatury powietrza Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie apeluje do pracodawców o zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz wypełnianie wszystkich obowiązków, mających na celu złagodzenie skutków świadczenia pracy w wysokich temperaturach.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracowników nieograniczonego dostępu do napojów podczas pracy na otwartej przestrzeni przy temperaturze przekraczającej 25°C, a w pomieszczeniach pracy przy temperaturze przekraczającej 28°C. Napoje powinny być udostępnione bezpłatnie, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych.

Ponadto każda osoba, wykonująca prace brudzące na otwartej przestrzeni w wysokiej temperaturze, pozbawiona dostępu do bieżącej wody, powinna mieć również zapewniony dostęp do co najmniej 90 l wody dziennie w celach higieniczno-sanitarnych.
Dodatkowo przy pracy na otwartej przestrzeni pracownicy powinni mieć możliwość odpoczynku przed upałem w miejscu zacienionym i zadaszonym.

W pomieszczeniach biurowych należy pamiętać o montażu, użytkowaniu oraz utrzymywaniu w stałej sprawności i czystości urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także zabezpieczeniu okien i świetlików przed nadmiernym nasłonecznieniem (montaż rolet lub żaluzji).

Pracodawcy szczególną ochroną powinni objąć kobiety w ciąży (nie powinny być zatrudniane w mikroklimacie gorącym) oraz młodocianych, których nie wolno zatrudniać w pomieszczeniach, gdzie temperatura powietrza przekracza 30°C, a wilgotność względna powietrza 65%.

Utrzymujące się wysokie temperatury powodują obniżenie koncentracji i uwagi pracowników, co przyczynia się do wzrostu zagrożenia wypadkowego.  

- W tej sytuacji przypominam pracodawcom o możliwości skracania czasu pracy podczas trwających upałów - podkreśla Okręgowy Inspektor Pracy Józef Bajdel - a w szczególności tym pracownikom, których dzienny wymiar czasu pracy przekracza 8 godzin oraz tym, którzy wykonują prace szczególnie niebezpieczne. Pracodawcy mogą również wprowadzać dodatkowe przerwy regeneracyjne. W obu przypadkach pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Zadbajmy o zdrowie naszych pracowników!

fobjectid 208273
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne