4 stycznia na zaproszenie Okręgowego Inspektora Pracy Krakowie w siedzibie Okręgu gościli Prezes Radia Kraków S.A. Mariusz Bartkowicz i redaktor Justyna Nowicka. Kierownictwo Okręgu wręczyło red. Justynie Nowickiej nagrodę Głównego Inspektora Pracy w ogólnopolskim konkursie dla dziennikarzy za szczególne osiągnięcia w popularyzowaniu problematyki ochrony pracy.