• RSS
  • Wersja tekstowa
15.10.2020 Artykuł archiwalny

Porady prawne

Z uwagi na gwałtownie rozprzestrzeniający się wirus SARS-CoV-2 ("koronawirus") i wzrost liczby osób zakażonych, w trosce o zdrowie pracowników Państwowej Inspekcji Pracy i osób korzystających z ich pomocy, Główny Inspektor Pracy podjął decyzję o tymczasowym wstrzymaniu od poniedziałku 19 października 2020 r. udzielania porad prawnych osobistych w siedzibach Okręgowych Inspektoratów Pracy i Oddziałów Okręgowych Inspektoratów Pracy.

Na okres zawieszenia poradnictwa osobistego w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie zostają uruchomione stanowiska do udzielania telefonicznych porad prawnych pod numerami telefonów:

  • dla Krakowa 12 424 04 76 i 881 483 853
  • dla Nowego Sącza 18 448 25 10
  • dla Tarnowa 14 620 28 61

Telefoniczne porady prawne będą udzielane od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00.

Informujemy, że porady telefoniczne udzielane są także przez Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 15:00

  • dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych - 801 002 006
  • dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych - 459 599 000

(Koszt połączenia zależny jest od stawek operatora telekomunikacyjnego. Koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj. również za czas oczekiwania).

Skontaktuj się listownie lub mailowo lub skorzystaj z formularza e-porady udzielanej w formie pisemnej >>

Adres:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie,
Plac Szczepański 5, 31-011 Kraków

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
ul. Pijarska 14, 33-300 Nowy Sącz

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie Oddział w Tarnowie
ul. Mostowa 7, 33-100 Tarnów

Adres mailowy: kancelaria@krakow.pip.gov.pl

Korespondencja kierowana do OIP w Krakowie powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy której dotyczy.

NA ANONIMY NIE ODPOWIADAMY!

Wnosząc skargę w imieniu innej osoby, zgłaszający ma obowiązek dołączyć do pisma zgodę osoby, na rzecz której wnoszona jest skarga. Zgoda powinna być wyrażona w sposób wyraźny, np. w formie pełnomocnictwa, jeżeli z treści pełnomocnictwa taka zgoda wynika.

W przypadku nie uzupełnienia wymienionych danych, sprawa nie będzie rozpatrzona.

Podczas kontroli nie ujawniamy faktu złożenia skargi inicjującej czynności kontrolne, chyba, że osoba skarżąca wyrazi na to uprzednio pisemną zgodę (Art. 15c Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy - Dz. U. z 1997 r. Nr 72, poz. 450).

Kontrola przestrzegania prawa pracy zmierza do wyeliminowania nieprawidłowości i skłonienia pracodawcy do przeciwdziałania im w przyszłości. W indywidualnych sprawach inspektor pracy nie zastępuje sądu pracy i dlatego w razie sporu, pracownik we własnym interesie może niezwłocznie złożyć pozew do sądu pracy, który jest jedynie władny zasądzić na jego rzecz określoną należność.

Skierowanie pozwu do sądu pracy, niezależnie od złożenia skargi do PIP jest korzystne, ponieważ przerywa bieg przedawnienia roszczeń o dochodzone przed sądem należności, zgodnie z art. 295 § 1 pkt 1 K.p. W razie potrzeby, sprawa wniesiona do sądu może zostać na wniosek pracownika zawieszona, w związku z badaniem tego problemu przez inspektora pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy nie ma kompetencji do rozstrzygania spraw spornych między stronami stosunku pracy, lecz może w tym zakresie podejmować niewładcze środki pokontrolne, które nie zawsze muszą przynieść spodziewany przez pracownika efekt.

Wzór formularza zgłoszenia skargi lub wniosku, w tym dotyczacego udzielenia porady [Pobierz]


GIP Przejdź do GIP Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Zgłoś wypadki