• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

31.05.2022

Porady prawne

Porady z zakresu prawa pracy udzielane są:

BEZPOŚREDNIO

 • w siedzibie Okręgowego Inspektoratu pracy w Krakowie w poniedziałki od godz. 12:00 do godz. 18:00 oraz od wtorku do piątku od godz. 9:30 do godz. 14:30
 • w siedzibach Oddziału w Nowym Sączu i Oddziału w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 14:30

Udzielanie porad prawnych następuje przy zastosowaniu następujących procedur:

 • istnieje obowiązek wcześniejszego, telefonicznego umawiania i rejestrowania osób zainteresowanych skorzystaniem z bezpośredniej porady prawnej (w godzinach od 09:00 - 15:00) pod numerami telefonów:
  - dla Krakowa: 881-483-853
  - dla Nowego Sącza: 18 448-25-22
  - dla Tarnowa: 14 420-28-61
 • wprowadzony zostaje limit czasowy na udzielanie indywidualnej porady prawnej - do maksymalnie 15 minut.

Porady prawne dla uchodźców z Ukrainy.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie udziela telefonicznych porad prawnych na rzecz uchodźców z Ukrainy. Przedmiotem prowadzonych porad są informacje z zakresu prawa pracy i legalności zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP.
Porady są udzielane w języku polskim i ukraińskim w czwartki od 12:00 do 14:30 pod numerem telefonicznym 12 424-04-84.

Окружна інспекція праці в Кракові надає телефонні консультації біженцям з України. Предметом порад, є інформація у сфері  трудового права і легальності працевлаштування іноземців на території Республіки Польщі.

Консультації польською та українською мовами надаються з 12:00 до 14:30 за телефоном 12 424-04-84.

 

INFOLINIA

Porady z zakresu prawa pracy oraz bhp udzielane są również telefonicznie przez pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00

 • Infolinia dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych - 801-002-417
 • Infolinia dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych - 459-595-417

 

Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00

 • Infolinia dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych - 801-002-006
 • Infolinia dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych - 459-599-000

(Koszt połączenia zależny jest od stawek operatora telekomunikacyjnego. Koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj. również za czas oczekiwania).

 

Skontaktuj się listownie lub e-mailowo albo skorzystaj z formularza e-porady udzielanej w formie pisemnej >>

 

Adres:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie,
Plac Szczepański 5, 31-011 Kraków

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
ul. Pijarska 14, 33-300 Nowy Sącz

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie Oddział w Tarnowie
ul. Mostowa 7, 33-100 Tarnów

Adres e-mail: kancelaria@krakow.pip.gov.pl

Korespondencja kierowana do OIP w Krakowie powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,
 • przedmiotu sprawy której dotyczy.

NA ANONIMY NIE ODPOWIADAMY!

Wnosząc skargę w imieniu innej osoby, zgłaszający ma obowiązek dołączyć do pisma zgodę osoby, na rzecz której wnoszona jest skarga. Zgoda powinna być wyrażona w sposób wyraźny, np. w formie pełnomocnictwa, jeżeli z treści pełnomocnictwa taka zgoda wynika.

W przypadku nie uzupełnienia wymienionych danych, sprawa nie będzie rozpatrzona.

Podczas kontroli nie ujawniamy faktu złożenia skargi inicjującej czynności kontrolne, chyba, że osoba skarżąca wyrazi na to uprzednio pisemną zgodę (Art. 15c Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy - Dz. U. z 1997 r. Nr 72, poz. 450).

Kontrola przestrzegania prawa pracy zmierza do wyeliminowania nieprawidłowości i skłonienia pracodawcy do przeciwdziałania im w przyszłości. W indywidualnych sprawach inspektor pracy nie zastępuje sądu pracy i dlatego w razie sporu, pracownik we własnym interesie może niezwłocznie złożyć pozew do sądu pracy, który jest jedynie władny zasądzić na jego rzecz określoną należność.

Skierowanie pozwu do sądu pracy, niezależnie od złożenia skargi do PIP jest korzystne, ponieważ przerywa bieg przedawnienia roszczeń o dochodzone przed sądem należności, zgodnie z art. 295 § 1 pkt 1 K.p. W razie potrzeby, sprawa wniesiona do sądu może zostać na wniosek pracownika zawieszona, w związku z badaniem tego problemu przez inspektora pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy nie ma kompetencji do rozstrzygania spraw spornych między stronami stosunku pracy, lecz może w tym zakresie podejmować niewładcze środki pokontrolne, które nie zawsze muszą przynieść spodziewany przez pracownika efekt.

Wzór formularza zgłoszenia skargi lub wniosku, w tym dotyczacego udzielenia porady [Pobierz]


GIP Przejdź do GIP Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123