• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

22.10.2021

Porady prawne

Informujemy, że od dnia 14 maja 2021 r. przywrócone zostało udzielanie osobistych porad prawnych w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie i jego oddziałach.

Porady udzielane są:

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu pracy w Krakowie:

 • w poniedziałki od godz. 12:00 do godz. 18:00
 • od wtorku do piątku od godz. 9:30 do godz. 14:30

W siedzibach Oddziału w Nowym Sączu i Oddziału w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 14:30.

Porady prawne udzielane są przy zastosowaniu następujących procedur dotyczących utrzymania reżimu sanitarnego:

 • Wprowadzony zostaje obowiązek wcześniejszego, telefonicznego umawiania i rejestrowania osób zainteresowanych skorzystaniem z bezpośredniej porady prawnej. Rejestrowanie możliwe jest w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00 pod numerami telefonów:
 • dla Krakowa 881-483-853
 • dla Nowego Sącza 18 448-25-22
 • dla Tarnowa 14 620-28-50
 • Wprowadzony zostaje limit osób, którym w danym dniu możliwe jest udzielenie porady prawnej - do 10 osób dziennie;
 • Wprowadzony zostaje limit czasowy na udzielanie indywidualnej porady prawnej - do maksymalnie 15 minut;
 • Obwiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki;
 • Obowiązek zdezynfekowania dłoni przed wejściem do budynku i/lub pomieszczenia udzielania porad;
 • Obowiązek pomiaru temperatury;
 • Obowiązek wypełnienia - przed rozpoczęciem udzielania porady - "Kwestionariusza oceny ryzyka epidemiologicznego";
 • Porady prawne udzielane będą w wyznaczonym pomieszczeniu, wyposażonym w specjalne lampy bakteriobójcze UV-C, płytę z pleksi oddzielającą interesanta od osoby udzielającej porady, płyny dezynfekujące oraz przy zachowaniu wymaganych odległości;
 • Na korytarzu przed pokojem porad może przebywać maksymalnie 1 osoba.

 

Porada nie zostanie udzielona w przypadku:

 • odmowy wypełnienia kwestionariusza lub odpowiedzi na którekolwiek pytanie z kwestionariusza,
 • odmowy poddania się pomiarowi temperatury albo występowania innych zewnętrznych oznak infekcji,
 • temperatury przekraczającej 37,5 º C.

 

Porady z zakresu prawa pracy oraz bhp udzielane są również telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 pod numerami telefonów:

801-002-417 - dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych;

459-595-417 - dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych.

Porady telefoniczne z zakresu prawa pracy udzielane są również przez Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 09:00 do godz.15:00 pod numerami telefonów:

- 801-002-006 - dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych;

- 459-599-000 - dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych.

(Koszty połączeń zależne są od stawek operatora telekomunikacyjnego. Koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj. również za czas oczekiwania).

 

Skontaktuj się listownie lub e-mailowo albo skorzystaj z formularza e-porady udzielanej w formie pisemnej >>

Adres:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie,
Plac Szczepański 5, 31-011 Kraków

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
ul. Pijarska 14, 33-300 Nowy Sącz

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie Oddział w Tarnowie
ul. Mostowa 7, 33-100 Tarnów

Adres e-mail: kancelaria@krakow.pip.gov.pl

Korespondencja kierowana do OIP w Krakowie powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,
 • przedmiotu sprawy której dotyczy.

NA ANONIMY NIE ODPOWIADAMY!

Wnosząc skargę w imieniu innej osoby, zgłaszający ma obowiązek dołączyć do pisma zgodę osoby, na rzecz której wnoszona jest skarga. Zgoda powinna być wyrażona w sposób wyraźny, np. w formie pełnomocnictwa, jeżeli z treści pełnomocnictwa taka zgoda wynika.

W przypadku nie uzupełnienia wymienionych danych, sprawa nie będzie rozpatrzona.

Podczas kontroli nie ujawniamy faktu złożenia skargi inicjującej czynności kontrolne, chyba, że osoba skarżąca wyrazi na to uprzednio pisemną zgodę (Art. 15c Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy - Dz. U. z 1997 r. Nr 72, poz. 450).

Kontrola przestrzegania prawa pracy zmierza do wyeliminowania nieprawidłowości i skłonienia pracodawcy do przeciwdziałania im w przyszłości. W indywidualnych sprawach inspektor pracy nie zastępuje sądu pracy i dlatego w razie sporu, pracownik we własnym interesie może niezwłocznie złożyć pozew do sądu pracy, który jest jedynie władny zasądzić na jego rzecz określoną należność.

Skierowanie pozwu do sądu pracy, niezależnie od złożenia skargi do PIP jest korzystne, ponieważ przerywa bieg przedawnienia roszczeń o dochodzone przed sądem należności, zgodnie z art. 295 § 1 pkt 1 K.p. W razie potrzeby, sprawa wniesiona do sądu może zostać na wniosek pracownika zawieszona, w związku z badaniem tego problemu przez inspektora pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy nie ma kompetencji do rozstrzygania spraw spornych między stronami stosunku pracy, lecz może w tym zakresie podejmować niewładcze środki pokontrolne, które nie zawsze muszą przynieść spodziewany przez pracownika efekt.

Wzór formularza zgłoszenia skargi lub wniosku, w tym dotyczacego udzielenia porady [Pobierz]


GIP Przejdź do GIP Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456