• RSS
 • Wersja tekstowa
03.06.2020

Porady prawne

Szanowni Państwo, w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów o odmrożeniu działalności urzędów państwowych od  dnia 26 maja 2020 r. wznowione zostaje udzielanie osobistych porad prawnych w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00.

Mając na uwadze konieczność zastosowania wszelkich środków ochrony przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 ustala się następujące ograniczenia oraz wymogi:

 • porady prawne będą udzielane po wcześniejszym telefonicznym umówieniu i zarejestrowaniu osób zainteresowanych. Rezerwacja terminów osobistych porad prawnych odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 pod numerami telefonów: 
  - dla Krakowa 881 483 853
  dla Nowego Sącza 18 448 25 22
  dla Tarnowa 14 620 28 61
 • ​limit interesantów zostaje ograniczony do jednego petenta na pół godziny-  ostatnia porada prawna rozpoczyna się o godz. 14.30;
 • czas udzielania porady nie może przekroczyć 15 minut;
 • podczas przebywania na terenie obiektu obowiązkowe jest stosownie maseczek oraz rękawiczek ochronnych;
 • na korytarzu przed pokojem porad może przebywać maksymalnie 1 osoba;
 • przed wejściem do pomieszczenia w którym udzielane są porady obowiązkowe jest zdezynfekowanie rąk;
 • zainteresowany udzieleniem porady zobowiązany jest poddać się pomiarowi temperatury;
 • przed rozpoczęciem udzielenia porady obowiązkowe jest wypełnienie kwestionariusza oceny ryzyka epidemiologicznego.

W przypadku odmowy wypełnienia kwestionariusza, poddania się pomiarowi temperatury lub w wyniku pomiaru powyżej 37,5o C albo zewnętrznych oznak infekcji, interesant nie może skorzystać z porad osobistych, dostępne są natomiast formy zdalne poradnictwa (pisemna lub telefoniczna z Centrum Poradnictwa PIP).

Mając na względzie dobro nas wszystkich prosimy o rozważne korzystanie z bezpośrednich wizyt w Inspektoracie.

Informujemy, że porady telefoniczne udzielane są tylko przez Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00

 • dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych - 801 002 006
 • dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych - 459 599 000

(Koszt połączenia zależny jest od stawek operatora telekomunikacyjnego. Koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj. również za czas oczekiwania)

 

Skontaktuj się listownie lub mailowo lub skorzystaj z formularza e-porady udzielanej w formie pisemnej >>

Adres:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie,
Plac Szczepański 5, 31-011 Kraków

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
ul. Pijarska 14, 33-300 Nowy Sącz

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie Oddział w Tarnowie
ul. Mostowa 7, 33-100 Tarnów

Adres mailowy: kancelaria@krakow.pip.gov.pl

Korespondencja kierowana do OIP w Krakowie powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,
 • przedmiotu sprawy której dotyczy.

NA ANONIMY NIE ODPOWIADAMY!

Wnosząc skargę w imieniu innej osoby, zgłaszający ma obowiązek dołączyć do pisma zgodę osoby, na rzecz której wnoszona jest skarga. Zgoda powinna być wyrażona w sposób wyraźny, np. w formie pełnomocnictwa, jeżeli z treści pełnomocnictwa taka zgoda wynika.

W przypadku nie uzupełnienia wymienionych danych, sprawa nie będzie rozpatrzona.

Podczas kontroli nie ujawniamy faktu złożenia skargi inicjującej czynności kontrolne, chyba, że osoba skarżąca wyrazi na to uprzednio pisemną zgodę (Art. 15c Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy - Dz. U. z 1997 r. Nr 72, poz. 450).

Kontrola przestrzegania prawa pracy zmierza do wyeliminowania nieprawidłowości i skłonienia pracodawcy do przeciwdziałania im w przyszłości. W indywidualnych sprawach inspektor pracy nie zastępuje sądu pracy i dlatego w razie sporu, pracownik we własnym interesie może niezwłocznie złożyć pozew do sądu pracy, który jest jedynie władny zasądzić na jego rzecz określoną należność.

Skierowanie pozwu do sądu pracy, niezależnie od złożenia skargi do PIP jest korzystne, ponieważ przerywa bieg przedawnienia roszczeń o dochodzone przed sądem należności, zgodnie z art. 295 § 1 pkt 1 K.p. W razie potrzeby, sprawa wniesiona do sądu może zostać na wniosek pracownika zawieszona, w związku z badaniem tego problemu przez inspektora pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy nie ma kompetencji do rozstrzygania spraw spornych między stronami stosunku pracy, lecz może w tym zakresie podejmować niewładcze środki pokontrolne, które nie zawsze muszą przynieść spodziewany przez pracownika efekt.

Wzór formularza zgłoszenia skargi lub wniosku, w tym dotyczacego udzielenia porady [Pobierz]


GIP Przejdź do GIP Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234

Zgłoś wypadki