Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 2 lutego 2024
0:56 minut

W dniu 2.02.2024 r. odbyło się szkolenie dla kadry kierowniczej firm budowlanych w ramach programu Państwowej Inspekcji Pracy „Budowa STOP wypadkom”. Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie bezpieczeństwa pracy na budowie, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kierowniczej.

W szkoleniu, które odbyło się w siedzibie Firmy GT Construction w Krakowie wzięło udział 14 osób, reprezentujących 4 firmy budowlane. Uczestnicy wysłuchali prelekcji Starszego inspektora pracy – specjalisty Bogdana Solawy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, który omówił m.in.:

  • Odpowiedzialność kierownika robót,
  • Zasady bezpieczeństwa pracy na budowie,
  • Prawa i obowiązki kierownika robót,
  • Nieprawidłowości, które przyczyniły się do zaistnienia wypadków przy pracy,
  • Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych,
  • Dobre praktyki.

Podczas szkolenia zwrócono szczególną uwagę na kwestię odpowiedzialności kierowniczej za bezpieczeństwo pracy na budowie. Eksperci PIP podkreślili znaczenie właściwego nadzoru nad pracą podwładnych oraz stosowania odpowiednich środków prewencyjnych. Uczestnicy szkolenia mieli również możliwość zadawania pytań prelegentom oraz wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami.

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu