Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 14 listopada 2023
1:15 minut
plansza klocki z literami na szczycie bhp

W dniu 14.11.2023 w siedzibie związków zawodowych „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Kraków odbyło się spotkanie Nadinspektora Piotra Motłocha i Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie Andrzeja Grabskiego. Podczas spotkania przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy podsumował współpracę, która była realizowana w 2023 r. oraz podziękował Społecznemu Inspektorowi Pracy za podjęcie inicjatyw w zakresie szkoleń, doradztwa, udziału w konkursach organizowanych przez PIP oraz inicjowanie działań kontrolnych.

Podczas spotkania zostały omówione bieżące zagadnienia dotyczące przestrzegania prawa pracy przez pracodawców. Szczególne miejsce w rozmowie zajęły sprawy kontroli i nadzoru przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, a także wsparcia SIP przez PIP w doradztwie i szkoleniach nowowybranych i funkcjonujących już społecznych inspektorów pracy. Dużą część spotkania poświęcono sprawom dotyczącym planów współpracy i pomocy SIP przez Inspekcję Pracy w ramach działań ustawowych w 2024 r. Pan Andrzej Grabski podkreślił konieczność rozszerzenia działań prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2024, gdyż uważa, iż przyniesie to poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz relacji pracodawca - pracownik. Przedstawiciel SIP podkreślił, że takie wnioski płyną z doświadczenia wynikającego z wieloletniej działalności sipowskiej i związkowej.

Spotkanie zakończyło się wspólną deklaracją o chęci rozwoju wzajemnych relacji w ramach prowadzonych działań doradczych, szkoleniowych i kontrolnych w roku 2024.

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu