Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 27 czerwca 2024
3:54 minut

W ramach obchodów jubileuszu 105-lecia działalności Państwowej Inspekcji Pracy  Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie i Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Pawilonie Wystawowym „Kotłownia” zorganizowali 25 czerwca br. konferencję pod nazwą „Transformacja Państwowej Inspekcji Pracy w XXI w.  - rewolucja czy konieczność?” poświęconą kierunkom rozwoju sztucznej inteligencji i jej wpływom na rynek pracy.  


Na początku spotkania Okręgowy Inspektor Pracy Józef Bajdel podziękował Rektorowi Politechniki Krakowskiej oraz pracownikom naukowym uczelni za zaangażowanie i pomoc w realizacji konferencji. Okręgowy Inspektor Pracy przywitał wszystkich przybyłych gości, a wśród nich Małgorzatę Dziemińską Zastępcę Głównego Inspektora Pracy, Leszka Rymarowicza przedstawiciela Rady Ochrony Pracy, Kamil Giera – starszego specjalistę z Departamentu Badań i Innowacji Ministerstwa Cyfryzacji.
Gospodarz spotkania przywitał  przedstawicieli organizacji administracji rządowej i samorządowej, służb mundurowych, przybyłych okręgowych inspektorów pracy oraz  swojego poprzednika – emerytowanego okręgowego inspektora pracy Tadeusza Fica, partnerów społecznych organizacji pracodawców, związków zawodowych i reprezentantów świata nauki.

W swoim wystąpieniu odnosząc się do tematu konferencji Józef Bajdel podkreślił: Proces doskonalenia umiejętności i transformacji metod pracy obejmuje również urzędy nadzoru i kontroli nad rynkiem pracy, a wśród nich również nasz urząd. Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, aby działać skutecznie muszą na bieżąco analizować zmiany na rynku pracy, rozszerzać swoje kwalifikacje i specjalizacje oraz przygotować się do nowego typu kontroli.

Małgorzata Dziemińska Zastępca Głównego Inspektora Prac odczytała list Głównego Inspektora Pracy skierowany do uczestników i organizatorów konferencji, w którym szef Państwowej Inspekcji Pracy podkreślił:

W obliczu wszechobecnej zmiany – niezmienna pozostaje od 105-ciu lat konieczność zapewnienia milionom osób pracujących w Polsce godnych warunków zatrudnienia, stosownej płacy czy legalnego zatrudnienia. Tylko silna inspekcja pracy może temu zadaniu podołać. Jestem przekonany, że przy wsparciu partnerów, inspekcja pracy będzie instytucją skuteczną, nowoczesną i efektywnie stawiającą czoło wyzwaniom przyszłości.

Na początku spotkania Zastępca Głównego Inspektora Pracy Małgorzata Dziemińska wraz z Okręgowym Inspektorem Pracy w Krakowie Józefem Bajdlem odznaczyli Pawła Kanię Prezesa Zarządu Oddziału OSPS BHP w Krakowie Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy, przyznaną przez Głównego Inspektora Pracy na wniosek Józefa Bajdla Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie, za efektywną  realizację działań na rzecz ochrony pracy.  Paweł Kania dziękując za przyznane odznaczenie, podkreślił udaną współpracę z Państwową Inspekcję Pracy i przekazał na ręce Okręgowego Inspektora Pracy podziękowanie za wspólnie zrealizowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.

Możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji oraz jej wpływ na rozwój rynku pracy zaprezentowali w swoich wystąpieniach prelegenci konferencji:

  • AI Acta – pierwsze regulacje sztucznej inteligencji przybliżył Kamil Giera, starszy specjalista z Wydziału Innowacyjnych Polityk Publicznych Ministerstwa Cyfryzacji
  • Stosunek pracy wobec zmian technologicznych przedstawił prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji przy planowaniu bezpieczeństwa wybranych robót budowlanych omówił prof. Politechniki Krakowskiej, dr hab. inż. Wojciech Drozd,
  • Możliwe wpływy na rynek pracy przybliżył dr Grzegorz Gancarzewicz, Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej w wystąpieniu Sztuczna inteligencja na rynku pracy - szansa czy zagrożenie?   ,
  • Uczestnicy konferencji mogli poznać praktyczne wykorzystanie nowych technologii w działaniach na rzecz zmniejszania zagrożeń i prewencji wypadkowej, które przybliżył w swojej prelekcji Wykorzystanie innowacyjnych technologii dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy Andrzej Rozlach, Dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie

         Prelekcję poprzedził pokazowy lot drona w przestrzeni zamkniętej.

  • Wyniki prowadzonych badań w zakresie Analizy percepcji wzrokowej pracowników przy szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa wykonywania wybranych robót budowlanych - przedstawił dr inż. Marcin Kowalik z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
  • Rola AI w monitorowaniu konstrukcyjnym budynków i wczesnym wykrywanie zagrożeń omówił dr inż. Wiesław Bereza z Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
  • Szanse i wyzwania stojące przed współczesną Państwową Inspekcją Pracy przybliżył uczestnikom konferencji nadinspektor pracy Piotr Motłoch z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie.

Na zakończenie konferencji Józef Bajdel Okręgowy Inspektor Pracy wraz z  Zastępcą ds. Prawnych Justyną Poręba-Salamon wręczyli podziękowania dla wszystkich prelegentów.

Patronat medialny nad konferencją objęli: Dziennik Gazeta Prawna, Tygodnik Solidarność, Radio RDN Małopolska, TVP3 Kraków.

https://krakow.tvp.pl/78838239/25062024-2130

 

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu