Dodano: 12 kwietnia 2024
0:50 minut
Zdjecie grupowe uczestnikó szkoleniea na tle ekranu z przezentacją

W dniach 8-9 kwietnia br. Nadinspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie przeprowadził szkolenie zorganizowane przez Zarząd Międzyzakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska Agencji Mienia Wojskowego. Szkolenie skierowane było do Społecznych Inspektorów Pracy oraz Przewodniczących Organizacji Oddziałowych NSZZ PW AMW obejmujących swoją działalnością pracodawców: Agencja Mienia Wojskowego, AMW SINEVIA Sp. z o.o., AMW REWITA Sp. z o.o., PHH Hotele Sp. z o.o.

Celem szkolenia było podniesienie wiedzy i kwalifikacji Społecznych Inspektorów Pracy i Przewodniczących Organizacji Oddziałowych NSZZ PW AMW w zakresie prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wzmocnienie ich umiejętności w zakresie reprezentowania interesów pracowników.

Szkolenie przeprowadzono w formie kompilacji teorii praktycznych zadań i przykładów w zakresie organizacji, zadań i uprawnień Społecznych Inspektorów Pracy; postępowania powypadkowego; dobrych praktyk ukierunkowanych na eliminację zagrożeń na stanowiskach pracy zgodnie ze specyfiką pracy.