Dodano: 28 kwietnia 2024
1:54 minut
Plakat z grafikami obrazującymi kulę ziemską w kasku i masce ochronnej
28 kwietnia, Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy w tym roku obchodzony jest pod hasłem: „Bezpieczeństwo pracy a zmiany klimatyczne”.
 
Coraz częstsze i bardziej dotkliwe zmiany klimatyczne mają ogromny wpływ na kondycję zdrowotną oraz psychiczną pracowników. Raport Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) wykazał, że z powodu nadmiernego przegrzania rocznie dochodzi do ponad 22 miliona wypadków przy pracy.
 
Autorzy raportu pt. „Wpływ zmian klimatu na bezpieczeństwo i higienę pracy. Jak nadążyć za zmieniającymi się zagrożeniami i ryzykiem w środowisku pracy” ostrzegają, że zmiany klimatu mogą prowadzić do wzrostu liczby urazów i chorób wywołanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak huragany, powodzie i susze. Co istotne, to właśnie pracownicy często jako pierwsi są narażeni na zagrożenia, przez dłuższy czas i z większą intensywnością niż ogół populacji.
 
MOP wskazuje sześć najistotniejszych skutków zmian klimatycznych przynoszących negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników:
1. Zbyt wysoka temperatura: Pracownicy są narażeni na przegrzanie organizmu, co może prowadzić do wyczerpania i utraty wydajności.
2. Promieniowanie UV: Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV może powodować problemy ze zdrowiem oczu oraz zwiększać ryzyko nowotworów skóry.
3. Ekstremalne zjawiska pogodowe: Huragany, powodzie i susze mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla pracowników.
4. Zanieczyszczenie powietrza w miejscu pracy: Wzrost zanieczyszczenia powietrza może prowadzić do chorób układu oddechowego.
5. Choroby wektorowe: Komary, kleszcze przenoszą choroby, które mogą dotknąć pracowników.
6. Środki chemiczne stosowane w rolnictwie: Narażenie na pestycydy i inne środki chemiczne może mieć negatywny wpływ na zdrowie pracowników.
 
Zaobserwowano również wzrost zachorowań wśród pracowników na nowotwory, choroby układu krążenia i układu oddechowego. Częściej dochodzi też do zwyrodnienia plamki żółtej i innych problemów ze zdrowiem oczu wywołanych nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV. Pracownicy z większą częstotliwością komunikują także problemy ze zdrowiem psychicznym.
 
Zachęcamy wszystkich pracodawców i pracowników do świadomego podejścia do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, szczególnie w kontekście zmian klimatycznych oraz korzystania z bezpłatnych publikacji Państwowej Inspekcji Pracy dostępnych na stronie: