Dodano: 12 kwietnia 2024
0:46 minut

10.04.2024 r. w siedzibie związków zawodowych AMP O/Kraków odbyło się spotkanie inspektorów pracy Daniela Marca i Pawła Wieczorka z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie Andrzejem Grabskim. Spotkanie zostało zainicjowane ze strony Społecznego Inspektora Pracy. Celem spotkania było udzielanie specjalistycznych porad z zakresu emerytur pomostowych i kompetencji PIP w tym zakresie. Podczas spotkania przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy przedstawili sytuacje prawną i kompetencyjną PIP po zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy o emeryturach pomostowych.

Omówiono szczegółowo zagadnienia dotyczące przestrzegania prawa w zakresie kwalifikacji stanowisk i rodzajów prac zgodnie z zapisami ustawy o emeryturach pomostowych. Szczególne miejsce zajęły sprawy kontroli w/w przepisów zawartych w znowelizowanej ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. Spotkania zorganizowane zostało w ramach kontynuacji współpracy i pomocy SIP w ramach działań ustawowych PIP w 2024.

Galeria