Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 15 czerwca 2023
1:39 minut
Logo kampanii Legitna praca

Szkolenie dla ponad 350 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie, zakończyło przedwakacyjny etap współpracy krakowskiego Okręgowego Inspektoratu Pracy z placówkami oświatowymi z województwa małopolskiego, realizującymi program prewencyjny Państwowej Inspekcji Pracy "Kultura Bezpieczeństwa”.  W tym roku szkolnym w programie uczestniczyło blisko 90 nauczycieli z 50 małopolskich szkół, którzy również w ramach prowadzonych zajęć realizowali zajęcia z uczniami dotyczące podstaw prawa pracy i bhp. 


Cykl szkoleń dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów będzie kontynuowany po wakacyjnej przerwie, a w trakcie wakacji dla osób wchodzących na rynek pracy w Krakowie  zorganizowana będzie letnia kampania informacyjna.  

Program „Kultura Bezpieczeństwa” jest stałym elementem działań prewencyjnych PIP, natomiast  w latach 2022 - 2024, jego realizacja wpisana jest w adresowaną do młodzieży kampanię informacyjno-edukacyjną "Legitna praca".

            Celem kampanii jest między innymi:

  • podnoszenie świadomości młodych ludzi w dziedzinie bezpieczeństwa, praw i obowiązków w pracy,

  • upowszechnianie wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wśród osób podejmujących pierwszą pracę lub planujących zatrudnienie,

  • kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy i sposobów ich ograniczania,

  • informowanie o możliwościach skorzystania z pomocy merytorycznej udzielanej przez Państwową Inspekcję Pracy przy eliminowaniu nieprawidłowości
    w zatrudnieniu,

  • tworzenie kultury bezpieczeństwa wśród młodych pracowników oraz ich pracodawców, poprzez kreowanie postaw i wartości związanych z ochroną pracy
    i eliminowaniem ryzyka zawodowego.

Jedną z form wspierania przez Państwową Inspekcję Pracy placówek edukacyjnych, które zadeklarowały udział w programie "Kultura Bezpieczeństwa", jest udział inspektorów pracy w szkoleniach dla uczniów i studentów.  Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie dystrybuuje również przy tej okazji wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy poświęcone szeroko rozumianej tematyce prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu