Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 7 listopada 2023
1:3 minut

Komisja powołana przez Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie do rozstrzygnięcia konkursu PIP „Buduj bezpiecznie”, w czasie posiedzenia 6 listopada br., które odbyło się w siedzibie OIP, dokonała oceny budów z terenu województwa małopolskiego zgłoszonych do  konkursu.


Obradom Komisji przewodniczył Mariusz Pyrcz zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru, a w jej składzie znaleźli się również: Robert Pasikowski  nadinspektor pracy OIP w Krakowie koordynujący kontrole w zakładach branży budowlanej, inspektor pracy specjalista Bogdan Solawa – koordynator konkursu oraz Andrzej Sobol - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”.

W okresie poprzedzającym dokonanie oceny, firmy budowlane zgłoszone do konkursu, były co najmniej dwa razy kontrolowane przez inspektorów pracy OIP w Krakowie, a końcowa klasyfikacja uwzględniała spełnienie wymogów w zakresie bezpiecznej organizacji pracy między innymi w aspekcie: zagospodarowania placu budowy, zarządzania bezpieczeństwem pracy osób uczestniczących w procesie technologicznym, zastosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających zdrowe i bezpieczne warunki pracy, stanu wypadkowości, a także podejmowania ponadstandardowych działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Laureat pierwszego miejsca na etapie wojewódzkim konkursu będzie uczestniczyć w etapie krajowym realizowanym na szczeblu Głównego Inspektoratu Pracy.

 

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu