Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 4 czerwca 2024
1:10 minut
Sala wypęłniona siedzącymi przy stołach osobami i prowadzącym szkolenie inspektorem

Zakończono cykl szkoleń prowadzonych przez Okręgowy Inspektorat w Krakowie dotyczących „Efektywnego zarządzania ryzykiem zawodowym”. Celem programu, w ramach którego prowadzono szkolenia jest popularyzacja dokonywania prawidłowej oceny ryzyka zawodowego, jako kluczowego elementu zarządzania bezpieczeństwem w pracy i prewencji wypadkowej. Podniesienie świadomości odbiorców programu i zdefiniowanie oceny ryzyka zawodowego jako podstawowego narzędzia do oceny procesu pracy jest jednym z kluczowych działań aby w profesjonalny sposób wykrywać zagrożenia dla zdrowia oraz podejmować odpowiednie działania korygujące i zapobiegawcze mające na celu osiągnięcie poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy i ograniczenie zagrożeń wypadkowych. Szkolenia przeprowadzone przez starszego inspektora pracy głównego specjalistę Pawła Wieczorka na terenie województwa małopolskiego w bieżącym roku w czterech terminach, dały możliwość przybyłym na uzyskanie niezbędnych informacji w przedmiotowej tematyce, a także otrzymanie materiałów drukowanych przez Główny Inspektorat Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do programu zgłosiło swój akces 42 przedstawicieli zakładów pracy.

Dzięki współpracy z Oddziałami ZUS w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu udało się rozszerzyć tematykę szkolenia o zagadnienia związane ze świadczeniami pieniężnymi z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z Funduszu Wypadkowego oraz zagadnieniami związanymi z prowadzoną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rehabilitacją leczniczą.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu