W ramach prowadzonych działań na rzecz cudzoziemców Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie wspólnie z Fundacją Zustricz prezentuje kolejny film z cyklu porad prawnych. W odcinku nr 11 omawiamy temat: Potrącenia wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej. Утримання (відрахування) з заробітної плати працівника за цивільно - правовим договором

Утримання (відрахування) з заробітної плати працівника за цивільно-правовим договором

В рамах заходів, які проводяться для іноземців, Окружний Інспекторат Праці в Кракові спільно з Фундацією Зустріч представляє наступне відео із циклу правових порад. У 11 випуску ми обговорюємо тему - Утримання (відрахування) з заробітної плати працівника за цивільно- правовим договором

Dwie osoby przed niebieskim tłem