Informacja

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie informuje, że w dniach:

W ww. dniach nie będą również pełnione dyżury Okręgowego Inspektora Pracy w sprawach skarg i wniosków.

Dodatkowo Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie informuje, że 25 i 26.12.2018 r. oraz 01.01.2019 r. są dniami wolnymi od pracy i w tych dniach porady prawne nie będą udzielane.