K O M U N I K A T

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów o odmrożeniu działalności urzędów państwowych od  dnia  26 maja 2020 r. wznowione  zostaje udzielanie osobistych porad prawnych w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00.

Mając na uwadze konieczność zastosowania wszelkich środków ochrony przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 ustala się następujące ograniczenia oraz wymogi:

W przypadku odmowy wypełnienia kwestionariusza, poddania się pomiarowi temperatury lub w wyniku pomiaru powyżej 37,5o C albo zewnętrznych oznak infekcji, interesant nie może skorzystać z porad osobistych, dostępne są natomiast formy zdalne poradnictwa (pisemna lub telefoniczna z Centrum Poradnictwa PIP).

Mając na względzie dobro nas wszystkich prosimy o rozważne korzystanie z  bezpośrednich wizyt w Inspektoracie.

Informujemy, że porady telefoniczne udzielane są tylko przez Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00

(Koszt połączenia zależny jest od stawek operatora telekomunikacyjnego. Koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj. również za czas oczekiwania)