Rozstrzygnięcie małopolskiego etapu konkursu "Bezpiecznie na wsi"

W dniu 23 maja br. w Teatrze Groteska w Krakowie odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia etapu wojewódzkiego IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Bezpiecznie na wsi - maszyna pracuje a dziecko obserwuje". W uroczystości wziął udział Józef Bajdel Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie. 

konkurskrus2019201
Tegoroczna edycja konkursu plastycznego cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Do konkursu przystąpiło 7 119 dzieci z 413 szkół podstawowych. Nagrody otrzymało 6 dzieci, w dwóch kategoriach wiekowych.

Konkurs miał zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych. Podobnie jak poprzednie edycje, konkurs przebiegał pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród licznie przybyłych gości nie zabrakło najważniejszych czyli dzieci, autorów nagrodzonych prac. Zwycięzcom konkursu gratulacje i nagrody przekazali  między innymi przedsawiciele KRUS,  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Państwowej Inspekcji Pracy, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Moderanizacji Rolnictwa, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i innych instytucji.

Gala Groteska

 

Okręgowy inspektor pracy w Krakowie Józef Bajdel wręczając nagrody najmłodszym podkreślił, że o pełnym sukcesie organizowanego konkursu będzie można mówić wówczas, kiedy wśród małopolskich gospodarstw rolnych zmniejszy się  liczba wypadków z udziałem dzieci. I temu mają służyć  prowadzone przez Inspekcję Pracy akcje prewencyjne.