Kampanie, konkursy i programy PIP

Kampanie01
 

2014 rok

 • "Zanim podejmiesz pracę!”  - kampania informacyjna  Państwowej Inspekcji Pracy
  Zanim zdecydujesz się na  podjęcie swojej pierwszej pracy, zmiany zatrudnienia,  pracy sezonowej tym razem – dobrze się zastanów - a najlepiej skonsultuj z prawnikiem z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Oprócz codziennych dyżurów w siedzibie Okręgu, w maju br. nasi specjaliści przy współpracy mediów  udzielali porad szerokiemu gronu odbiorców zarówno już pracujących, jak i szukających pracy w ramach kampanii: "Zanim podejmiesz pracę!". Jej celem jest  przekazanie zainteresowanym  podstawowej  orientacji w przepisach prawa pracy  i wszczepienie świadomości: MASZ PRAWO NIE PRACOWAĆ NA LEWO!
  [więcej]
 • Zanim podejmiesz pracę - wejdź na czat! [więcej]
 • "Zanim podejmiesz pracę" - briefing w oddziale w Nowym Sączu [więcej]
 • Konkurs "Poznaj swoje prawa w pracy" - etap regionalny [więcej]
 • Konkurs wiedzy o prawie w pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Poznaj swoje prawa w pracy" (regulamin konkursu) [więcej]

2013 rok

 • Prawo pracy to standard. Osiągaj sukces zgodnie z przepisami! 

  Państwowa Inspekcja Pracy 8 października rozpoczęła kolejną edycję kampanii "Poznaj swoje prawa w pracy", która realizowana jest w tym roku pod hasłem: "Prawo pracy to standard. Osiągaj sukces zgodnie z przepisami".

  Celem kampanii jest popularyzowanie postaw służących kształtowaniu praworządności w stosunkach pracy oraz zachęcanie pracodawców i pracowników do podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu praw i obowiązków w pracy. Ma ona służyć zwiększeniu zaangażowania przedsiębiorców w tworzenie relacji opartych na poszanowaniu prawa, szczerej i otwartej komunikacji, rzetelnym i systematycznym informowaniu pracowników o przepisach prawa pracy i regulacjach wewnętrznych obowiązujących w firmie.

  Tegoroczna kampania ma także zachęcać przedsiębiorców do udziału w programie prewencyjnym "Zdobądź Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy", mającym na celu utrzymywanie w przedsiębiorstwie pożądanych standardów prawa pracy. Program oparty jest na samokontroli identyfikującej występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości oraz na podjęciu działań dostosowujących zakład do przepisów prawa pracy.

  Spoty kampanii emitowane będą od 22 października do 9 listopada br. na kanałach telewizji publicznej i prywatnej, od 8 października w programach radiowych i na portalu internetowym Wirtualna Polska oraz na portalach branżowych. Pojawią się tam także bannery kierujące internautów do strony kampanii www.prawawpracy.pl oraz do strony programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy "Zdobądź dyplom PIP".

  Kampanię wspierają partnerzy m.in.: Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Rzecznik Praw Obywatelskich, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ "Solidarność", Forum Związków Zawodowych, Związek Rzemiosła Polskiego, Ochotnicze Hufce Pracy, a także ponad 30 organizacji i portali studenckich.

2012 rok

O kampanii
Celem kampanii jest zachęcanie pracowników i pracodawców do podnoszenia poziomu wiedzy na temat praw i obowiązków w pracy, promocja postaw służących kształtowaniu praworządności w stosunkach pracy. Bardzo istotne jest uświadomienie pracodawcom i pracownikom, że regulacje prawa pracy mają wpływ na wyższy komfort pracy i życia osobistego, że stosowanie się do zasad prawa pracy opłaca się, jest podstawą dla funkcjonowania zdrowego rynku i uczciwej konkurencji. Wyrobienie u pracowników umiejętności asertywnych zachowań względem pracodawcy w oparciu o regulacje prawa pracy powinno zmniejszyć ich obawy związane z ewentualną utratą pracy...
[więcej]

plakatszczypawicemaly
 

Pokazy Szczypania w Fabryce

"Szczypawice - stop dyskryminacji" zainaugurowało 19 kwietnia br. w Krakowie II edycję ogólnopolskiej kampanii Państwowej Inspekcji Pracy "Poznaj swoje prawa w pracy". W Klubie Fabryka spotkali się artyści Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, przedstawiciele Fundacji Jaśka Meli "Poza Horyzonty", zaproszeni goście oraz pracownicy inspekcji pracy, w tym Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie - organizatora przedsięwzięcia. Gospodarzem spotkania był Tadeusz Fic, okręgowy inspektor pracy w Krakowie. Uczestniczyła w nim również Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy. Program prowadził Łukasz Wojtusik, dziennikarz krakowskiego oddziału radia TOK FM.

Dlaczego szczypawice? Nazwa była oczywiście symboliczna - kojarzyła się na początku z owadem, za którym nikt od dzieciństwa nie przepadał - małym, natrętnym, zaskakującym i uporczywym, którego trochę się obwialiśmy. A  jeśli nazwę odnieść do szczypania, dręczenia to większość z zapytanych miała przed oczami - jak niektórzy określali "klasykę biura"!

I rzeczywiście - problem dyskryminacji, mobbingu, molestowania, w tym molestowania seksualnego wydaje się według statystyk znikomy - ale jest bardzo duży i z tendencją rosnącą w realnych środowiskach pracy, na ulicy czy w domu. W środowisku pracy stanowi on problem ukryty - z wielu powodów: obawa przed utartą pracy, zastraszanie pracowników, brak asertywności i poczucia własnej wartości pracowników oraz nieznajomość przepisów prawa pracy.

Stąd nasz projekt i hasło "Nie daj się szczypać".

Wieczór w Fabryce, był już finałem całego projektu, który zaangażował ogromną liczbę młodych ludzi do aktywności i twórczości, interpretacji problemu dyskryminacji, wyrażenia swoich myśli i poglądów. Początek działań to konkurs na video lub animację pod nazwą "Stop dyskryminacji. W pracy. Na ulicy. W domu." ogłoszonych na uczelniach artystycznych w całym kraju. Wpłynęło 30 prac. Jury obradowało 11 kwietnia br., wyłaniając najlepsze, które zostały zaprezentowane i nagrodzone w Klubie Fabryka - mówi Anna Majerek, koordynator projektu - Potem zrealizowaliśmy performance w tramwaju - kiedy ze studentami i Fundacją Jaśka Meli jeździliśmy po Krakowie, robiąc dyskryminujące pokazy i zachęcając do przyjścia na czwartkowy wieczór.

 

Kampaniepip001

 

19 kwietnia w Klubie Fabryka (niesamowity klimat poprzemysłowych wnętrz) podczas pokazów szczypania zaprezentowano sztukę Anny Schulz "Redukcja biegu", w wykonaniu aktorów Teatru Ludowego (Jacek Joniec i Jan Nosal), dotykającą problemu wyścigu szczurów i mobbingu w środowisku pracy.

 

Kampaniepip002
 

Kampaniepip003
 

Zarówno poprzez konkursowe projekcje video, jak i przygotowane na ten dzień działania performance, teatr, odbyte przy projekcie praktyki poruszyliśmy tematy z którymi młodzi twórcy - wkrótce podejmujący pierwszą pracę, albo już pracujący często się spotykają- mówi Tadeusz Fic Okręgowy Inspektor Pracy - dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, mały staż pracy czy odmienne poglądy. A przy tym artyści pokazują problem dyskryminacji w zupełnie inny sposób, jako problem, który wyklucza, ogranicza, podcina skrzydła. Chcemy ich nauczyć prawa pracy, żeby nie dawali się oszukiwać, i asertywności, która powinna im pomóc w dojrzałym życiu zawodowym. Chcemy, żeby się nie zgadzali na zachowania nieakceptowane. Wiele osób boi się tego. To jest również cel naszej kampanii "przestań się bać", "bądź asertywny". I jeszcze jedna ważna rzecz chcemy, aby wizerunek urzędu zamkniętego na człowieka, nowe rozwiązania został w ten sposób przełamany - młodzież z którymi tyle miesięcy pracujemy ma o PIP już inne zadanie, niż ta, która w ogóle nie kojarzy tej nazwy.

 

Kampaniepip007

 

Podczas wieczoru zaprezentowano nagrodzone filmy w konkursie "Stop dyskryminacji", a artyści odebrali z rąk Okręgowego Inspektora Pracy oraz partnerów akcji: ArecelorMittal S.A., Tauron Dystrybucja SA, Kopalnia Soli "Wieliczka" i MPK SA w Krakowie przyznane nagrody i wyróżnienia. Pierwszą nagrodę otrzymał film Aleksandry Rodobolskiej "Stop dyskryminacji" [pobierz]

 

Kampaniepip005
 

- Istotą tej kampanii jest promowanie znajomości przepisów prawa i kultury praworządności w środowisku pracy. Jej przewodnie hasło: "Bądź pewny, silny, kompetentny" znakomicie wpisuje się w kontekst tego wieczoru i towarzyszących mu imprez w ramach akcji "Szczypawice - stop dyskryminacji!" - powiedziała Małgorzata Kwiatkowska, Zastępca Głównego Inspektora Pracy.

 

Kampaniepip006

 

Artyści ubarwili ten wieczór również pokazami video mappingu i zaskoczyli pokazami performance - Adam Gruba "Puls dyskryminacji". O niesamowitej walce z niepełnosprawnością i sile, którą daje walka z nią opowiadał film Fundacji Jaśka Meli "Poza Horyzonty" i sam założyciel Fundacji - Jasiek. Fundacja realizowała projekt od samego początku: Z przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie do akcji "Szczypawice - stop dyskryminacji". Temat jest bardzo istotny i podnoszony często w poważnych debatach. Tym razem w plastyczny sposób, za pomocą artystycznych środków wyrazu możemy zwrócić uwagę na różne sposoby dyskryminacji, w tym osób żyjących często na pograniczu społeczeństwa - osób niepełnosprawnych - mówi Agnieszka Pleti, Dyrektor Fundacji Jaśka Meli "Poza Horyzonty" - Jaki bywa do nich stosunek na ulicy, w pracy, słyszymy od naszych podopiecznych. Pokazując w trakcie finału projektu w Klubie Fabryka, film ze zgrupowania przed wyprawą "Beskid Niski 2011", chcieliśmy przybliżyć sylwetki osób z jakimi przychodzi nam się spotykać na co dzień, osób niepełnosprawnych którym zapału może pozazdrościć niejeden zdrowy człowiek. Ci ludzie żyją w naszym otoczeniu, pomóżmy im. Mówmy stop dyskryminacji.

Wieczór zakończyły pokazy wideo mappingu i rozdawanie szczypiących koszulek - z przewodnim hasłem "Stop dyskryminacji".

Projekt realizowany w ramach kampanii "Poznaj swoje prawa pracy"

Pierwszą nagrodę otrzymał film Aleksandry Rodobolskiej "Stop dyskryminacji" [pobierz]
 

Dotychczasowe działania OIP w Krakowie:

-

Artystycznie inspirowane poznawanie prawa.

Artystyczne wydarzenie pn. "Szczypawice - stop dyskryminacji" zainaugurowało 19 kwietnia br. w Krakowie II edycję ogólnopolskiej kampanii Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”. W Klubie Fabryka spotkali się artyści Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, przedstawiciele Fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty”, zaproszeni goście oraz pracownicy inspekcji pracy, w tym Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, który był organizatorem przedsięwzięcia. Uczestniczyła w nim Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy. Gospodarzem spotkania był Tadeusz Fic, okręgowy inspektor pracy w Krakowie.

 

Kampaniepip007
 

„Szczypaniu powiedz STOP” to przesłanie akcji, której celem było przybliżenie problemu dyskryminacji nie tylko na współczesnym rynku pracy, ale również w społeczeństwie i kulturze. Realizacja autorskiego projektu Anny Majerek z krakowskiego Okręgowego Inspektoratu Pracy uwzględniła udział młodych artystów Katedry Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Fundacji Jaśka Meli "Poza Horyzonty”.

Studenci ASP odbywając praktyki zawodowe w inspekcji pracy, przygotowali projekt oprawy graficznej tj. plakaty, citylighty, koszulki, ulotki, reklamę tv, profil facebook, a także dokumentację filmową z realizacji projektu. Wzięli udział w konkursie, tworząc przez kilka miesięcy prace video, animacje, grafikę, plakaty, filmy w myśl wspólnego hasła: „Stop dyskryminacji w pracy, na ulicy, w domu”. Jego rozstrzygnięcie zbiegło się z rozpoczęciem II etapu ogólnopolskiej kampanii PIP „Poznaj swoje prawa w pracy”, podczas finałowego wieczoru w Klubie Fabryka.

 

Kampaniepip008
 

- Istotą naszej kampanii jest promowanie znajomości przepisów prawa i kultury praworządności w środowisku pracy. Jej przewodnie hasło: „Bądź pewny, silny, kompetentny” znakomicie wpisuje się w kontekst tego wieczoru i towarzyszących mu imprez w ramach akcji „Szczypawice – stop dyskryminacji!” – powiedziała Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy, inaugurując drugi etap kampanii.

W autentycznych halach byłej fabryki kosmetyków, obok prezentacji prac młodych artystów, odbyły się pokazy video mappingu, działania performance oraz spektakl „Redukcja biegu” przygotowany przez aktorów Teatru Ludowego, poruszający problem poszanowania godności w pracy. Zaprezentowano również film Fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty”, a sam Jasiek opowiedział o inspiracjach do podejmowania nowych wyzwań, jakie można znaleźć w sobie i w innych, kiedy pojawia się choroba czy niepełnosprawność.

 

Kampaniepip009
 
 
- Od początku realizacji projektu współpracowała z nami Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie Katedra Intermediów i Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty.
- Studenci ASP odbyli praktyki zawodowe przy realizacji projektu "Szczypawice - stop dyskryminacji". Dzięki ich pracy powstała cała oprawa graficzna imprezy: plakaty, zaproszenia, citylighty, koszulki, ulotki, reklama tv, profil facebook, dokumentacja filmowa z realizacji projektu.
- W Krakowie - na wiatach i przystankach autobusowych zamieszczono citylighty projektu Magdy Barskiej studentki ASP w Krakowie, "Szczypawice - stop dyskryminacji" (widoczny na nich logotyp wydarzenia to projekt wspólny - Magdy i Urszuli Zemuły).
- 11 kwietnia br. - w siedzibie OIP w Krakowie obradowało jury konkursowe, które zgodnie z regulaminem konkursu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie rozstrzygnęło konkurs "Stop dyskryminacji w pracy - na ulicy - w domu" i wybrało najciekawsze video lub animacje. Nagrodzone i wyróżnione prace zostały zaprezentowane 19 kwietnia podczas imprezy "Szczypawice - stop dyskryminacji" , która zainaugurowała II etap ogólnopolskiej kampanii "Poznaj swoje prawa w pracy".
- 13 kwietnia godz. 18 - Cafe Gazeta przy ul. Brackiej w Krakowie odbyło się spotkanie "Stop dyskryminacji" zorganizowane przez Gazetę Wyborczą z udziałem przedstawicieli OIP Kraków. Dyskutowano na temat problemu dyskryminacji na współczesnym rynku pracy, w społeczeństwie i kulturze. Podczas spotkania dyżurowali nasi prawnicy, dla zainteresowanych przygotowaliśmy również materiały z zakresu prawa pracy.
- 15 kwietnia wyruszył zabytkowy szczypiący tramwaj - krążył wokół Rynku Głównego - a na podróżnych czekało w środku mnóstwo atrakcji: zapowiedzi imprezy, performance, szczypiące gadżety, materiały z zakresu prawa pracy, koncert na hang drum i wiele innych atrakcji. 

"Szczypiący tramwaj"

W ramach promocji czwartkowego wydarzenia "Szczypawice - stop dyskryminacji” organizatorzy informowali o nim i zapraszali mieszkańców Krakowa w niecodzienny sposób. W niedzielne przedpołudnie, dokładnie o 10.00 z placu Dominikańskiego ruszył zabytkowy tramwaj "0" z artystyczną grupą, która na każdym przystanku rozpoczynała na hasło swojego sędziego (Artur Grabowski) performance „Nominowani do odrzucenia”.

 

Kampaniepip010
 

Tytuł groźny, ale działania podejmowane przez studentów ASP w Krakowie miały charakter przyjazny, choć zdecydowany i zaskakujący dla uczestników. Zawierały bowiem element ostrzeżenia: zjawisko dyskryminacji - w każdej społeczności - może rozpocząć się nieoczekiwanie - na ulicy, w pracy czy w domu. Młodzi artyści zza szyby tramwaju za pomocą tabliczek dokonywali błyskawicznej oceny napotkanych pasażerów, przechodniów i mieszkańców Krakowa (oceniani wypadli bardzo pozytywnie) - oceniano zachowanie, wygląd, ubiór, postawę, kolor skóry - wszystko, co mogłoby stanowić postawę do wykluczenia z grupy.

Kampaniepip011
 


Kampaniepip012

 

W czasie kiedy trwał performance pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz Fundacji Jaśka Meli "Poza Horyzonty" - rozdawali zaproszenia na  wydarzenie "Szczypawice - stop dyskryminacji", które już 19 kwietnia (czwartek) o godz. 19.30 w Klubie Fabryka zainauguruje II etap ogólnopolskiej kampanii "Poznaj swoje prawa w pracy".

 

Kampaniepip013
 

- 31 maja - podsumowanie projektu "Szczypawice - stop dyskryminacji" w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha".

"Szczypawice - stop dyskryminacji" - podsumowanie projektu

W Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha" 31 maja br. spotkali się inicjatorzy i twórcy  projektu "Szczypawice - stop dyskryminacji" - przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, wykładowy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz studenci Katedry Intermediów ASP w Krakowie. Podczas spotkania podsumowano wspólną pracę ostatnich miesięcy, finał akcji - otwartą imprezę "Szczypawice - stop dyskryminacji”, która odbyła się w Klubie "Fabryka” w Krakowie. Rozmawiano na temat nowych narzędzi w zakresie skutecznej prewencji i współczesnych kampanii społecznych.

Podczas spotkania Tadeusz Fic Okręgowy Inspektor Pracy wręczył wyróżnienia autorom prac video w konkursie "Stop dyskryminacji w pracy na ulicy w domu" (podczas finału projektu w Klubie Fabryka ze względu na ograniczenia czasowe zaprezentowano prace nagrodzone oraz te, które otrzymały wyróżnienia specjalne). Decyzją jury otrzymali je: Magdalena Barska za film "Kobieta w pracy", Przemysław Branas autor "nie" istniejąca fontanna, Adam Gruba za filmy "No-longer levitation" oraz "szał, granice, konsekwencje", Łukasz Mackiewicz za "Stop dyskryminacji”, Natalia Magdziak za film "Stop”, Krzysztof Maniak za "Jeśli nie widzisz problemu, zobacz dalej", Jolanta Nowaczyk za "Stop Unifikacji", Magdalena Lazar za "Over you” oraz Łukasz Roth za "1,5 metra”.

 

Kampaniepip014

 

Studenci wraz ze swoimi wykładowcami przygotowywali właśnie wystawę końcoworoczną swoich prac, która została otwarta w Manggha 3 czerwca br.

Okręgowy Inspektor Pracy podczas spotkania jeszcze raz pogratulował wszystkim kreatywności i twórczych pomysłów oraz podziękował za wspólną pracę i zaangażowanie w realizację projektu, który zainaugurował w Krakowie II etap ogólnopolskiej kampanii Państwowej Inspekcji Pracy "Poznaj swoje prawa w pracy".

- Cieszę się, że przy realizacji tego projektu - i to poczytuję za jego duży plus - mogliśmy połączyć dwa światy z pozoru nie do pogodzenia czyli sztukę i urząd. Dzięki "Szczypawicom - stop dyskryminacji” okazało się, że możemy razem tworzyć rzeczy wartościowe i społecznie potrzebne, które dzięki swojej sile wyrazu nie pozostawią odbiorców obojętnymi - powiedział Tadeusz Fic.

 

Kampaniepip015

 

Podczas spotkania wspólnie podsumowano również praktyki zawodowe, które realizowali studenci Katedry Intermediów ASP podczas realizacji projektu "Szczypawice - stop dyskryminacji" w ramach umowy podpisanej pomiędzy władzami uczelni a kierownictwem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Przy tej okazji szczególnie podziękowano pracownikom naukowym Akademii - dr Bogdanowi Achimescu i dr Mariuszowi Frontowi, którzy od początku do końca czuwali nad pracą studentów oraz realizacją artystyczną i techniczną projektu - od projektów graficznych, przez performance, aż po instalacje video mappingu.

Niewykluczone, że w kolejnym roku akademickim znowu połączymy siły - sztukę i prewencję - dla szukania nowych form przekazu dla kampanii PIP.

 

Kampaniepip016
 

 

Szukajcie nas też na www.facebook.com/Szczypawice


Kampaniepip017
 

 


 

Kampanie02
 

O Kampanii

Kampanie03
 


 

Kampanie04
 

O konkursie
Konkurs adresowany jest do pracodawców. Założeniem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie pracodawców do podejmowania działań w celu eliminacji istniejących w ich zakładach zagrożeń...
[więcej]

Dotychczasowe działania OIP w Krakowie:
 

 • Nagrody dla małopolskich pracodawców [więcej]
 • Z nimi będziesz bezpieczniejszy! [więcej]
 • Małopolscy pracodawcy organizatorzy bezpiecznej pracy [więcej]
 • Podsumowanie Konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" [więcej]
 • Małopolscy Pracodawcy Organizatorzy Pracy Bezpiecznej [więcej]
 • Finał konkursu organizator pracy bezpiecznej i małopolscy zwycięzcy [więcej]
 • Uroczyste podziękowanie dla pracodawców i mediów  [więcej]
 • Sesja "Bezpieczna praca, rodzina, społeczeństwo" i nagrody dla najlepszych pracodawców w Małopolsce [więcej]
 • Finał Konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej” [więcej]
 • Liderzy bezpiecznych pracodawców w Małopolsce - już wybrani! [więcej]

 

Kampanie05
 

O programie
Program przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, z których działalnością wiążą się zagrożenia zawodowe i zdrowotne, zatrudniających do 9 pracowników. W ramach działań na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy i stanu praworządności w stosunkach pracy, grupa ta może zostać rozszerzona o pracodawców zatrudniających do 20 pracowników. Decyzje podejmuje Okręgowy Inspektor Pracy...
[więcej]

Dotychczasowe akcje OIP w Krakowie:
 

 • Wręczanie Dyplomów PIP w Zakliczynie [więcej]
 • Biecz zdobywa Dyplom PIP [więcej]
 • Rośnie konkurencja w walce o Dyplom PIP [więcej]
 • Zdobądź Dyplom PIP [więcej]
 • Zdobądź Dyplom PIP - współdziałanie z OHP w Bochni  [więcej]
 • Dyplomy PIP w Gminie Uście Gorlickie  [więcej]
 • Dyplomy PIP dla pracodawców z Biecza [więcej]
 • Dyplom PIP [więcej]
 • Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach pracy - Dyplom PIP [więcej]
 • Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych [więcej]
 • Mały zakład - dobry przykład [więcej]

Do pobrania:
 

 • Karta zgłoszenia pracodawcy do udziału w programie "Zdobądź Dyplom PIP" [pobierz]
 • Formularz kontaktowy (elektroniczny) do udziału w programie "Zdobądź Dyplom PIP" [>>]

GIP Przejdź do GIP
Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Zgłoś wypadki


 • banner179877
 • banner49845
 • banner172133
 • banner156095
 • banner156096
 • banner154051
 • banner193094
 • banner190978
 • banner190818
 • banner187435
 • banner177925
 • banner205926
 • banner123387
 • banner205694
 • banner205693
 • banner201676
 • banner199909
 • banner193277