Dodano: 4 kwietnia 2024
0:40 minut

W dniach 18-20.03.2024 r. nadinspektorzy pracy Piotr Kotliński i Marek Modrzejewski  przebywali na Litwie na zaproszenie Litewskiej Inspekcji Pracy. Wyjazd został zorganizowany przy współpracy z agencją ELA ( Europejski Urząd ds. Pracy) w ramach współpracy transgranicznej.

Przedstawiciel Litewskiej Inspekcji Pracy zapoznał inspektorów z Polski z nowo utworzonym przy Głównym Inspektoracie Pracy na Litwie  zespołem ds. kontroli legalności zatrudnienia, który składa się z przedstawicieli Litewskiej Inspekcji Pracy, Litewskiego Urzędu Skarbowego i litewskiego odpowiednika ZUS.

Inspektorzy z Polski oraz przedstawiciele ELA uczestniczyli jako obserwatorzy w kontrolach legalności zatrudnienia prowadzonych przez w/w zespół oraz funkcjonariuszy Litewskiej Straży Granicznej na dwóch placach budowy w Wilnie.

Kontrole pozwoliły na zapoznanie się z systemem kontroli legalności zatrudnienia na Litwie oraz wzajemną wymianę doświadczeń.

Galeria