Dodano: 12 kwietnia 2024
0:38 minut

9 kwietnia pracownicy sekcji prewencji i promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie wzięli udział w Targach Pracy zorganizowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego. W wydarzeniu uczestniczyło wielu wystawców, wśród których znalazły się firmy i instytucje o zasięgu międzynarodowym i lokalnym. Dla odwiedzających była to okazja do zapoznania się z aktualną sytuacją na rynku pracy oraz obowiązującymi przepisami prawa pracy. Zainteresowanym przybliżono temat działań prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy, w tym aktualnie realizowanej kampanii skierowanej do młodzieży „Legitna praca”. W punkcie konsultacyjnym Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie studenci mogli uzyskać porady prawne z zakresu prawa pracy i legalności zatrudnienia oraz otrzymać wydawnictwa i gadżety Państwowej Inspekcji Pracy.

Galeria